مشاهده پروفایل A_S

امروز 16 تیر 1399

مهارت ها

ترجمه مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

ایشون عالی و محترم هستند


27 مرداد 1396


ترجمه متون انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

55,000 تومان

از همکاری خرسندم


10 مرداد 1396


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه متون انگلیسی

بدون امتیاز

60,000 تومان

پس از گروگذاری مجری درخواست افزایش مبلغ داشتند که به درخواست خریدار گروگذاری لغو شد.


25 تیر 1396


ترجمه متن تخصصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

13,000 تومان

ب امید همکاریهای بعدی


11 بهمن 1395