مشاهده پروفایل مندي

امروز 5 بهمن 1395مهارت ها

امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)پروژه درس تفکر سیستمیBsalvadour29 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)پروژه درس تفکر سیستمیکاربر 308027 دی 1395
0.00 (بدون امتیاز)حل تمرین های درس آمار با راه حل و جزئیات کاملرای داوری داور پارسکدرز 13 آبان 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)رفع اشکال سيستم بايگانيbadboy212 خرداد 1393
امتیاز 10.00 (ممتاز)رفع اشکال و تغييرات پروژه سيستم بايگانيbadboy212 خرداد 1393
امتیاز 10.00 (ممتاز)سيستم بايگانيbadboy2126 شهریور 1392