مشاهده پروفایل مندي

امروز 2 خرداد 1396مهارت ها

امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
?تحلیل صورت های مالی یک شرکت بورسینویسنده
امتیاز 10.00 (ممتاز)پروژه درس تفکر سیستمیBsalvadour29 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)پروژه درس تفکر سیستمیArshia27 دی 1395
0.00 (بدون امتیاز)حل تمرین های درس آمار با راه حل و جزئیات کاملرای داوری داور پارسکدرز 13 آبان 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)رفع اشکال سيستم بايگانيbadboy212 خرداد 1393
امتیاز 10.00 (ممتاز)رفع اشکال و تغييرات پروژه سيستم بايگانيbadboy212 خرداد 1393
امتیاز 10.00 (ممتاز)سيستم بايگانيbadboy2126 شهریور 1392