مشاهده پروفایل نازنین-2690

امروز 12 تیر 1399

مهارت ها

حل دو تمرین آماری در spss

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

خرسند از همکاری با ایشان


20 بهمن 1396


ترجمه تخصصی بازرگانی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

منظبط قانونی و خوش اخلاق و دقیق.امیدوارم همکاری. بیشتری داشته باشیم


29 آذر 1396


ترجمه متن انگلیسی به فارسی

بدون امتیاز

21,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 آذر 1396


ترجمه متن انگلیسی به فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

منظم و خوش حساب هستن


9 آبان 1396


ترجمه مقاله مرتبط با رشته تربیت بدنی فوری

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

پیگیری دقیق و البته پرداخت به موقعی داشتن ایشون


22 مهر 1396


پاداش

32,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشرای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه متن انگلیسی به فارسی

0.00 (بدون امتیاز)

48,000 تومان

به دلیل وجود ایرادهایی در ترجمه، پروژه به صورت درصدی پذیرش شد.


22 شهریور 1396


ترجمه متن انگلیسی به فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

130,000 تومان

بسیار عالی. به امید همکاری های بیشتر


19 شهریور 1396


ترجمه متن انگلیسی به فارسی

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

واقعا از همکاری باهاشون خوشحالم شخصیت بسیار محترمی دارند

مخفی

19 شهریور 1396


ترجمه متن انگلیسی به فارسی

بدون امتیاز

240,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


19 مهر 1396


ترجمه متن روان و ساده انگلیسی به فارسی

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


19 شهریور 1396


ترجمه متن انگلیسی به فارسی

بدون امتیاز

130,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


19 شهریور 1396