مشاهده پروفایل کاربر49726

امروز 11 خرداد 1399

مهارت ها

ترجمه مقاله لینک

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.فهم از مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

ممنون از کارفرمای محترم


3 خرداد 1399


حل سوال حسابداری

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.حل سوال حسابداری

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشرفع اشکالات صفحه اصلی سایت

بدون امتیاز

65,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

40,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشعدم مشاهده بنر ها در وبسایت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

همکاری خوب بود


15 اردیبهشت 1399


حل سوال حسابداری

بدون امتیاز

85,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.نمودار های use case ، context و dataflow

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

توضیح درست موضوع پروژه

پروژه ویژه

9 اردیبهشت 1399


جمع آوری مقاله

بدون امتیاز

115,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

پروژه ویژه


ترجمه لینک ضمیمه شده

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.فهم از مقاله

بدون امتیاز

90,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.حل مسایل مدار الکتریکی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

67,000 تومان

خیلی ممنون از ایشان.


3 اردیبهشت 1399


ارایه گزارش تفصیلی از برنامه نوشته شده با زبان پایتون

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

پروژه ویژه


ترجمه لینک ضمیمه شده

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.برنامه اندازه گیری کیفیت معماری شبکه اجتماعی

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

پروژه ویژه فوری


حل تمرین مدار الکتریکی

بدون امتیاز

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

فوری

29 فروردین 1399


پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


20 فروردین 1399


فهم از مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

خیلی خوب و عالی

فوری

21 فروردین 1399


حل سوالات اسمبلی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

همکاری و همیاری ایشون بسیار قابل تقدیر است

فوری

19 فروردین 1399


سوالات اسمبلی

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

فوری

20 فروردین 1399


خلاصه سازی ۴ فصل از کتاب pressman

امتیاز 10.00 (ممتاز)

500,000 تومان

موفق باشید.

فوری

16 فروردین 1399


کشیدن چارت پروژه در نرم افزار microsoft project

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

پروژه ویژه فوری

17 فروردین 1399


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

همکاری خوبی داشتیم

مخفی

3 فروردین 1399


پروژه خصوصی

امتیاز 9.00 (عالی)

100,000 تومان

کارفرمای خوبی هستن، کاش کمی مهربان تر باشن

مخفی پروژه ویژه

5 فروردین 1399


پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشارزیابی و شاخص های ارزیابی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

متشکرم از کارفرمای محترم.


5 فروردین 1399


state chart سه پیام رسان

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

لطفا مهربان باشید.....

پروژه ویژه فوری

25 اسفند 1398


ترجمه مقاله به فارسی

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.کشیدن طرح ها در draw.io

بدون امتیاز

38,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

پروژه ویژه


دسترسی به کد سایت remote server

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.فهم از مقاله

بدون امتیاز

85,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

18,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مقاله

بدون امتیاز

36,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

65,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

11,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

110,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

بدون امتیاز

79,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

مخفی


برچسب زدن ۳۰۰ داده

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه به انگلیسی

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


27 دی 1398


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

مخفی

27 دی 1398


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

500,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

مخفی


پروژه خصوصی

امتیاز 9.00 (عالی)

200,000 تومان

همکاری خوبی بود

مخفی

30 دی 1398


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

مخفی

23 دی 1398


ترجمه مقاله ضمیمه شده به فارسی

بدون امتیاز

22,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

125,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

75,250 تومان

همانند کارهای گذشته همکاری خوبی بود. به امید کارهای بعدی.

مخفی

19 دی 1398


پاداش

150,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

بدون امتیاز

180,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

مخفی


پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشخلاصه مفهومی از مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

به اميد همكاري هاي آتي


20 آذر 1398


پروژه خصوصی

امتیاز 9.00 (عالی)

100,000 تومان

ممنونم از اینکه به من که تازه وارد به سایت بودم اعتماد کردن. کارفرمای با انصافی هستند.

مخفی فوری

19 آذر 1398


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

445,000 تومان

این بخش پروژه فاز دوم کار قبلی بود، با این حال بازهم با صبر و متانت باعث تکمیل این پروژه شدند، ان شالله هر جا هستند سلامت باشند.ممنونم ازشون

مخفی

23 آذر 1398


ترجمه مقاله آشپزی

بدون امتیاز

20,400 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.ترجمه یک صفحه از مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,000 تومان

ممنون از اعتماد جناب عالی


13 آذر 1398


فهم از مقاله

امتیاز 9.00 (عالی)

150,000 تومان

به اميد همكاري هاي آينده


15 آذر 1398


حل تمرین های سیگنال

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

فوری


پروژه خصوصی

امتیاز 7.00 (خوب)

112,000 تومان

به امید همکاری بیشتر پروژه خوبی بود.

مخفی

20 آبان 1398


پاداش

75,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

مانند کار قبلی بسیار مودب و با احترام، ان شالله بازهم بتونم در خدمت باشم.

مخفی

14 آبان 1398


پروژه خصوصی

امتیاز 9.00 (عالی)

42,000 تومان

ممنون از ايشون

مخفی

11 آبان 1398


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

130,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

مخفی


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

کارفرمایی بسیار با ادب و باشخصیت هستند.

مخفی

5 آبان 1398


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

مخفی


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

به اميد همكاري هاي آينده

مخفی

25 مهر 1398


پاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

مخفی

27 مهر 1398


پاداش

23,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

132,000 تومان

همکاری خوبی بود.

مخفی

17 مهر 1398


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

مخفی


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

250,000 تومان

مثل کارهای قبل صبور و بسیار با ادب هستند. خوشحالم که در خدمتشون هستم، ان شالله که هر کجا هستند سلامت باشند

مخفی فوری

4 تیر 1398


حل مرحله به مرحله و کامل و واضح سوالات محاسبات عددی

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

پروژه ویژه فوری


رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه خصوصی

0.00 (بدون امتیاز)

59,850 تومان

حاصل پروژه مطلوب نبود و تنها بخشی از پروژه با رای داوری پذیرش شد.

مخفی فوری

25 خرداد 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه خصوصی

0.00 (بدون امتیاز)

150,000 تومان

مجری نتوانست در مدت مقرر پروژه را تحویل دهد. پروژه با رای داوری لغو گردید.

مخفی فوری

18 خرداد 1398


پاداش

60,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

560,000 تومان

مانند کارهای قبلی واقعا با ادب و با شخصیت و در انجام پروژه همیار خوبی هستند. به امید همکاری های بعدی ان شالله.

مخفی فوری

17 خرداد 1398


پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

فردی بسیار با شخصیت و خوش برخورد هستند . بلافاصله پس از تایید پروژه، مبلغ را آزاد کردند. به امید همکاری های بیشتر در آینده . امیدوارم همیشه موفق باشند

مخفی پروژه ویژه فوری

10 خرداد 1398


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

خیلی صبور و بی نهایت متین. به امید همکاری مجدد

مخفی فوری

11 خرداد 1398


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

400,000 تومان

از اینکه با ایشون آشنا شدم، بسیار خوشوقت هستم، این همکاری دوم بود، ان شالله بتونیم بیشتر همکاری داشته باشیم.

مخفی فوری

13 خرداد 1398سه تمرین کوچک نظریه زبان و ماشین

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

فوری


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

با تشکر از شما

مخفی فوری

30 اردیبهشت 1398پروژه خصوصی

بدون امتیاز

90,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

مخفی


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

45,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

مخفی پروژه ویژه فوری


دونه به دونه هر اسلاید رو به صورت عامیانه بنویسید داخله ورد برای ارائه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

همکاری عالی. متشکرم.

فوری

25 اردیبهشت 1398


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

همکاری خوبی بود

مخفی فوری

22 اردیبهشت 1398


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

کارفرمای محترمی بودن.

مخفی فوری

20 اردیبهشت 1398


حل مسائل محاسبات عددی با توضیحات کامل و دقیق مرحله به مرحله از مبحث ریشه یابی

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

فوری

9 اردیبهشت 1398


حل سوالات اثباتی محاسبات عددی

بدون امتیاز

70,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

فوری

5 اردیبهشت 1398


بازبینی ترجمه ی بخش هایی از یک کتاب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

78,000 تومان

همکاری عالی

پروژه ویژه فوری

13 فروردین 1398


پاداش

80,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

230,000 تومان

بسیار همکاری خوبی بود .. ممنون از ایشون..

مخفی پروژه ویژه فوری

27 اسفند 1397


پاداش

100,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

400,000 تومان

کارفرمایی بسیار با ادب و باشخصیت هستند.

مخفی

20 اسفند 1397


یافتن یک مقاله آسان در زمینه computer graphics

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

همکاری بسیار خوبی بود


11 اسفند 1397


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

49,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

مخفی


ترجمه ۷صفحه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

29,900 تومان

کارفرمایی بسیار محترم ، صبور و بااخلاق... ب امید همکاری های آینده


28 بهمن 1397


ترجمه بیان درخواست (عمران)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

8,000 تومان

.........


27 بهمن 1397


ترجمه پروپوزال عمران

بدون امتیاز

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


27 بهمن 1397


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

45,000 تومان

*********

مخفی

14 بهمن 1397


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

بسیارعالی. موفق باشید

مخفی

8 بهمن 1397


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

کارفرمای عالی و ممتاز

مخفی

29 دی 1397


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

همکاری خوبی بود

مخفی

21 دی 1397


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

عالی و خوش حساب. برای خریدار محترم ارزوی مومفقیت دارم.

خصوصی

22 دی 1397


حل و توضیح تمرین سیگنال

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

به امید همکاری مجدد


14 دی 1397


پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

400,000 تومان

بسیار محترم و خوش حساب بودن. امیدوارم بازم همکاری داشته باشیم.

مخفی پروژه ویژه فوری

11 دی 1397


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

فوق العاده عالی

مخفی

7 دی 1397


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

430,000 تومان

مخفی پروژه ویژه فوری


تمرین متلب سیگنال

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

به امید همکاری مجدد


21 آذر 1397


پروژه امنیت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

همکاری خوبی بود. متشکرم.


19 آذر 1397


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

مخفی پروژه ویژه فوری

15 آذر 1397


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

مخفی پروژه ویژه فوری


رای داوری
داور پارسکدرز

یک essay درباره ی موضوع پیوست شده می خواستم

0.00 (بدون امتیاز)

18,000 تومان

حاصل کار ارائه شده توسط مجری مطلوب نبود. بخشی از کار با رای داوری پذیرش شد.

فوری

5 آذر 1397


پروژه میکرو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


4 آذر 1397


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

مخفی فوری


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

مخفی فوری

4 آذر 1397


پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

225,000 تومان

امتیاز عالی برای خریدار

مخفی پروژه ویژه فوری

1 آذر 1397


حل تمرین سیگنال

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

فوری


پاداش

25,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

خیلی منطقی و خوش برخورد

مخفی پروژه ویژه

20 آبان 1397


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

مخفی پروژه ویژه

30 آبان 1397


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

350,000 تومان

امتیاز عالی

مخفی پروژه ویژه فوری

11 آبان 1397