فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ProfessionalDeveloper102109.66دعوت
IT_One249119.62دعوت
وزارت خارجه133129.48دعوت
سيما66437159.75دعوت
مهندس محب62189.88دعوت
p101239.70دعوت
Behnam_h206258.83دعوت
Sasan_91186279.63دعوت
AhwazSoft219289.78دعوت
مسعود مخابرات80359.26دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.