فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 فروردین 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
سيما6632059.74دعوت
Behnam_h20688.83دعوت
IT_One157109.66دعوت
مسعود مخابرات79129.26دعوت
Sasan_91161189.59دعوت
مهندس محب24199.80دعوت
p54229.76دعوت
AhwazSoft165249.74دعوت
sina-sf108259.77دعوت
Javidϟ#372710.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.