فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 8 تیر 1396
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
سيما6626519.73دعوت
مسعود مخابرات7949.26دعوت
Behnam_h19968.80دعوت
IT_One107119.63دعوت
AhwazSoft152139.73دعوت
Javidϟ#371410.00دعوت
sina-sf106159.76دعوت
Sasan_91142169.58دعوت
silvercover65189.53دعوت
™Saeid58229.73دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.
Chat