فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 20 آذر 1396
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
سيما6631259.74دعوت
Behnam_h20278.81دعوت
مسعود مخابرات7989.26دعوت
IT_One135129.62دعوت
p53159.75دعوت
AhwazSoft162169.74دعوت
sina-sf108179.77دعوت
Sasan_91149209.60دعوت
Javidϟ#372110.00دعوت
silvercover65259.53دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.