فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 5 فروردین 1396
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
سيما6625319.72دعوت
مسعود مخابرات7929.26دعوت
Behnam_h19668.79دعوت
Javidϟ#371210.00دعوت
Sasan_91140139.57دعوت
silvercover65159.53دعوت
AhwazSoft144179.80دعوت
IT_One88199.66دعوت
™Saeid58219.73دعوت
dr.joudi82810.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.