فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 5 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One23699.63دعوت
سيما66431129.75دعوت
ProfessionalDeveloper94139.75دعوت
مهندس محب56179.86دعوت
motodrive101199.87دعوت
Behnam_h206238.83دعوت
Sasan_91186259.63دعوت
AhwazSoft216299.78دعوت
p92309.67دعوت
مسعود مخابرات80359.26دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.