فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 خرداد 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
سيما6632759.75دعوت
Behnam_h20698.83دعوت
IT_One170139.64دعوت
مسعود مخابرات79149.26دعوت
Sasan_91169189.62دعوت
مهندس محب27199.82دعوت
p63219.79دعوت
motodrive60279.90دعوت
AhwazSoft168289.74دعوت
sina-sf108299.77دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.