فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 5 بهمن 1395
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
سيما6624319.74دعوت
مسعود مخابرات7929.26دعوت
Behnam_h19648.79دعوت
Javidϟ#371110.00دعوت
Sasan_91135129.56دعوت
بهروز111139.83دعوت
silvercover65159.53دعوت
AhwazSoft143179.80دعوت
™Saeid58199.73دعوت
IT_One82219.69دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.