فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 اسفند 1396
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
سيما6631859.74دعوت
Behnam_h20478.82دعوت
مسعود مخابرات7999.26دعوت
IT_One148139.64دعوت
مهندس محب23189.79دعوت
Sasan_91159199.59دعوت
p54209.76دعوت
AhwazSoft164239.74دعوت
sina-sf108249.77دعوت
Javidϟ#372610.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.