مشاهده پروفایل mahdi_rezaie

امروز 20 تیر 1399

مهارت ها

پاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه قسمت discussion مقاله‌ی مرتبط با مهندسی مواد

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


5 اردیبهشت 1397ترجمه مقاله مهندسی مواد با موضوع مواد فوق ریزدانه ی high entropy

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


20 فروردین 1397پاداش

2,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتاگوچی متد

امتیاز 10.00 (ممتاز)

41,000 تومان

قابل اعتماد. طبق وعده عمل کردند.

فوری

8 شهریور 1396