مشاهده پروفایل کاربر60592

امروز 30 اردیبهشت 1397

مهارت ها

Forgery Detection

بدون امتیاز

230,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.

مخفی

19 بهمن 1396


Machine Learning

بدون امتیاز

550,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.Boosting برنامه

بدون امتیاز

250,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


28 آذر 1396