مشاهده پروفایل کاربر64352

امروز 13 تیر 1399

مهارت ها

ترجمه ی کتاب در حوزه ی مدیریت (قسمت اول)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

65,000 تومان

از همکاری باهاشون واقعا خرسندم و همکاری با ایشون را به هر مجری این سایت توصیه می کنم


15 اسفند 1396


ترجمه ی کتاب در حوزه ی مدیریت (قسمت دوم )

امتیاز 10.00 (ممتاز)

65,000 تومان

واقعا ازصمیم قلب از همکاری باهاشون خوشحال شدم


28 اسفند 1396


بخش دوم ترجمه شکل و جداول

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

بسیار محترم و با شخصیت در همکاری هستند از همکاری باهاشون خوشحالم


8 اسفند 1396


پروژه 2 در حوزه ی مدیریت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

بسیار عالی در همکاری هستند


30 بهمن 1396


ترجمه کتاب در حوزه ی مدیریت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

بسیار عالی و محترم در همکاری هستند


30 دی 1396