مشاهده پروفایل shaho

امروز 4 شهریور 1398

کارشناسی  برق از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد برق قدرت از دانشگاه تهران

دانشجوی مقطع دکترای برق گرایش الکترونیک قدرت دانشگاه تهران

ترجمه- انجام پروژه های رشته برق-کامپیوتر - هوش مصنوعی 


ترجمه یک مقاله

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ی متن یک صفحه ای هستش ک عینا می خوام همونجوری تایپ شه

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رفرنس دهی 4 تا کتاب

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ دو عکس به همراه فرمول

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رسم سه شکل ساده

بدون امتیاز

8,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ یک متن پر از فرمول

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.کتاب ترجیح می دهم که نه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

خیلی خوب بودن :)


7 تیر 1397