مشاهده پروفایل کاربر69762

امروز 20 تیر 1399

مهارت ها

ترجمه خوب یک متن انگلیسی

بدون امتیاز

32,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مقاله

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


23 فروردین 1397


ترجمه متن مرتبط با یادگیری ماشین و هوش محاسباتی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

17,000 تومان

خریدار به همه ی تعهدات خود پایبند بودند


16 فروردین 1397


ترجمه مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

بسیار محترم در همکاری هستند


19 فروردین 1397ترجمه متن روانشناسی

امتیاز 9.00 (عالی)

16,000 تومان

خیلی خوب بودند و همکاری کردند.


8 فروردین 1397