مشاهده پروفایل reihaneh

امروز 20 تیر 1399

مهارت ها

مقاله های تخصصی باستان شناسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

ممنون از همکاری با شما


18 شهریور 1397


مقاله تخصصی باستان شناسی دوران تاریخی

بدون امتیاز

45,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.



رای داوری
داور پارسکدرز

مقاله های تخصصی باستان شناسی

بدون امتیاز

36,000 تومان

مجری در مهلت مقرر پاسخگو نبود. پروژه با رای داوری لغو شد.


11 شهریور 1397


مقاله تخصصی باستان شناسی

بدون امتیاز

39,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


18 شهریور 1397


مقاله تخصصی باستان شناسی

بدون امتیاز

55,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.