مشاهده پروفایل کاربر82838

امروز 4 شهریور 1398

مهارت ها

رای داوری
داور پارسکدرز

برنامه نویسی یک برنامه تحت شبکه دانشجویی با زبان جاوا

امتیاز 7.00 (خوب)

225,000 تومان

پروژه با رای داوری پذیرش شد و خاتمه یافت.


27 آبان 1397


انجام رفرنس دهی و ایجاد جدول در latex

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.نیاز به خلاصه سازی و باز نویسی به انگلیسی چند پاراگراف از چند مقاله انگلیسی در زمینه کامپیوتر

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


14 مهر 1397


خلاصه نویسی و paraphrasing مقاله کامپیوتر انگلیسی به انگلیسی

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 مهر 1397


ترجمه تخصصی کامپیوتر به فارسی بصورت مفهومی و روان

بدون امتیاز

130,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


8 مهر 1397


ترجمه مقاله انگلیسی در حوزه کامپیوتر

بدون امتیاز

110,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مقاله در خصوص امنیت نرم افزار در جاوا

بدون امتیاز

88,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

فوری


ترجمه مقاله در خصوص taint analysis در حوزه software security

بدون امتیاز

70,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

فوری


ترجمه مقاله در خصوص امنیت نرم افزار در جاوا

بدون امتیاز

110,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

فوری