مشاهده پروفایل کاربر87907

امروز 28 تیر 1398

مهارت ها

22 - ترجمه 95 صفحه از انگلیسی به فارسی روان

بدون امتیاز

370,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.ترجمه به فارسی روان از انگلیسی

بدون امتیاز

90,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


21 تیر 1398


ترجمه به فارسی یک متن 30 صفحه ای

بدون امتیاز

120,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه به فارسی روان

بدون امتیاز

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.19- ترجمه به فارسی روان

بدون امتیاز

88,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.18. ترجمه به فارسی روان

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه به فارسی روان

بدون امتیاز

120,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


12 اردیبهشت 1398


15- ترجمه از انگلیسی به فارسی روان

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه یک مطلب به فارسی

بدون امتیاز

65,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


12 فروردین 1398


13- ترجمه به فارسی روان

بدون امتیاز

95,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.12- ترجمه از انگلیسی به فارسی 30 صفحه ای

بدون امتیاز

82,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


19 اسفند 1397


11- ترجمه به فارسی روان و دقیق

بدون امتیاز

77,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


12 اسفند 1397


10- ترجمه مطلبی با موضوع شهرها

بدون امتیاز

45,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


8 اسفند 1397


9- ترجمه به فارسی یک متن 30 صفحه ای

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


3 اسفند 1397


8- ترجمه یک متن 20 صفحه ای

بدون امتیاز

78,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.7- ترجمه 20 صفحه ای

بدون امتیاز

95,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


23 بهمن 1397


6- ترجمه متن 20 صفحه ای

بدون امتیاز

95,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


11 بهمن 1397


5 - ترجمه یک متن 20 صفحه ای

بدون امتیاز

90,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.20 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی

بدون امتیاز

85,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


3 دی 1397


30 صفحه ترجمه تخصصی

بدون امتیاز

120,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 آذر 1397


ترجمه یک مقاله

بدون امتیاز

44,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مطلب

بدون امتیاز

108,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.