مشاهده پروفایل کاربر87907

امروز 27 بهمن 1397

مهارت ها

9- ترجمه به فارسی یک متن 30 صفحه ای

بدون امتیاز

100،000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.8- ترجمه یک متن 20 صفحه ای

بدون امتیاز

78،000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.7- ترجمه 20 صفحه ای

بدون امتیاز

95،000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


23 بهمن 1397


6- ترجمه متن 20 صفحه ای

بدون امتیاز

95،000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


11 بهمن 1397


5 - ترجمه یک متن 20 صفحه ای

بدون امتیاز

90،000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.20 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی

بدون امتیاز

85،000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


3 دی 1397


30 صفحه ترجمه تخصصی

بدون امتیاز

120،000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


6 آذر 1397


ترجمه یک مقاله

بدون امتیاز

44،000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه مطلب

بدون امتیاز

108،000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.