مشاهده پروفایل کاربر88927

امروز 28 شهریور 1398

مهارت ها

پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مقاله ۷ صفحه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

عالی بودن در یک کلام خیلی خوب به امید همکاری پایدار


20 شهریور 1398


ویرایش نوشتاری پایان نامه

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


21 شهریور 1398


انجام فصل 4 و 5 پایان نامه

بدون امتیاز

700,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.

فوری