مشاهده پروفایل کاربر96434

امروز 11 خرداد 1399

مهارت ها

طراحی ساختمان اداری در تهران باتوجه به نتایج پژوهش

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.طراحی حجم ساختمان اداری باتوجه به نتایج

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.چکیده یک مقاله پژوهشی در حوزه معماری

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


4 خرداد 1398


چکیده یک مقاله پژوهشی در حوزه معماری

بدون امتیاز

6,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.مقاله مروری

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

عالی بودن ایشون


30 دی 1397


مدیریت ریسک

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.