مشاهده پروفایل sahar_uj

امروز 29 اسفند 1397

مهارت ها

انتخاب ویژگی های یک دیتا ست با الگوریتم pso یا ژنتیک

بدون امتیاز

850،000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پاداش

400،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

250،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


21 اسفند 1397


پاداش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

400،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


19 اسفند 1397


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

300،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی

11 اسفند 1397


رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه خصوصی

0.00 (بدون امتیاز)

750،000 تومان

مجری پاسخگو نبود، پروژه با رای داوری لغو شد.

مخفی پروژه ویژه فوری آگهی استخدام/ اعلان

11 اسفند 1397


پیاده سازی یک مقاله در زمینه پردازش تصویر و یادگیری عمیق در پایتون

امتیاز 10.00 (ممتاز)

900،000 تومان

بسیار همکاری خوبی بود.. مچکرم

پروژه ویژه فوری

15 اسفند 1397


پاداش

150،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


30 دی 1397


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

300،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

مخفی پروژه ویژه فوری آگهی استخدام/ اعلان

27 دی 1397


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

400،000 تومان

بسیار محترم و خوش حساب.

مخفی پروژه ویژه فوری آگهی استخدام/ اعلان

11 اسفند 1397


پاداش

30،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

بدون امتیاز

170،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

مخفی پروژه ویژه فوری آگهی استخدام/ اعلان