مشاهده پروفایل saharsvz

امروز 17 خرداد 1399

مهارت ها

شناسایی الگو

بدون امتیاز

62,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


4 خرداد 1398


مقاله شناسایی الگو

بدون امتیاز

120,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


17 تیر 1398


پیاده سازی آماده یک مقاله شناسایی الگو

بدون امتیاز

130,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


25 اردیبهشت 1398


ترجمه مقاله پردازش تصویر

بدون امتیاز

55,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.(پردازش تصویر)

بدون امتیاز

23,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تمرین (پردازش تصویر)

بدون امتیاز

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تمرین پردازش تصویر

امتیاز 7.00 (خوب)

25,000 تومان

بسیار متعهد


14 فروردین 1398


تمرین پردازش تصویر

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تمرین پردازش تصویر

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.