مشاهده پروفایل کاربر99109

امروز 16 خرداد 1399

- دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف

- بنیانگذار چندین شرکت دانش بنیان

- عضو بنیاد ملی نخبگان


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

10,000 تومانترجمه چند خطی

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


18 اردیبهشت 1398