فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 آبان 1396
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مسعود مخابرات7989.26دعوت
IT_One128119.65دعوت
AhwazSoft160149.74دعوت
sina-sf108159.77دعوت
mohammadmahdi191169.74دعوت
asadi4444180219.51دعوت
imehrabadi33329.35دعوت
ساسان43419.28دعوت
مترجم پارس کدرز100429.59دعوت
مهندس برق-کنترل93439.51دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.