فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 خرداد 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
پژوهشگر7489.20دعوت
IT_One170139.64دعوت
مسعود مخابرات79149.26دعوت
پژوهشگر9686209.34دعوت
asadi4444237229.58دعوت
AhwazSoft168289.74دعوت
sina-sf108299.77دعوت
shayan12719308.80دعوت
mohammadmahdi192319.74دعوت
سحربدیهی-نرم8961529.64دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.