فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 اردیبهشت 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
پژوهشگر9617169.49دعوت
IT_One23499.63دعوت
پژوهشگر113109.21دعوت
وزارت خارجه120189.48دعوت
shayan12729199.05دعوت
AhwazSoft214289.78دعوت
مسعود مخابرات80359.26دعوت
Kia-323373419.51دعوت
F.Mohassel242439.80دعوت
asadi4444253449.52دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.