فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 11 اردیبهشت 1396
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مسعود مخابرات7939.26دعوت
mohammadmahdi191109.74دعوت
AhwazSoft148149.81دعوت
IT_One96189.60دعوت
sina-sf104199.77دعوت
asadi4444152249.45دعوت
imehrabadi28269.48دعوت
مترجم پارس کدرز100359.59دعوت
مهندس برق-کنترل80499.48دعوت
eng20110539.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.