فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
پژوهشگر127109.21دعوت
وزارت خارجه133119.48دعوت
IT_One248129.63دعوت
shayan12729209.05دعوت
AhwazSoft219289.78دعوت
Kia-323391339.52دعوت
مسعود مخابرات80359.26دعوت
F.Mohassel263399.81دعوت
asadi4444253439.52دعوت
Mashmol133549.45دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.