فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 دی 1396
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مسعود مخابرات7989.26دعوت
IT_One142119.64دعوت
asadi4444204199.55دعوت
AhwazSoft164219.74دعوت
sina-sf108229.77دعوت
mohammadmahdi192239.74دعوت
ساسان-88654339.16دعوت
سحربدیهی-نرم8953439.60دعوت
مترجم پارس کدرز100479.59دعوت
مهندس برق-کنترل93519.51دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.