فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 8 تیر 1396
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مسعود مخابرات7949.26دعوت
IT_One107119.63دعوت
mohammadmahdi191129.74دعوت
AhwazSoft152139.73دعوت
sina-sf106159.76دعوت
asadi4444156249.46دعوت
imehrabadi28279.48دعوت
مترجم پارس کدرز100369.59دعوت
مهندس برق-کنترل88469.49دعوت
eng20110589.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.
Chat