فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 5 فروردین 1396
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مسعود مخابرات7929.26دعوت
mohammadmahdi190119.74دعوت
AhwazSoft144179.80دعوت
IT_One88199.66دعوت
asadi4444146259.44دعوت
imehrabadi28269.48دعوت
sina-sf102339.76دعوت
مترجم پارس کدرز100379.59دعوت
مهندس برق-کنترل80469.48دعوت
eng20109509.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.