فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
وزارت خارجه14779.47دعوت
پژوهشگر13699.19دعوت
IT_One257109.63دعوت
دکتر زهرا آقاجاني74229.61دعوت
shayan12730259.10دعوت
Kia-3233104289.57دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
F.Mohassel282389.82دعوت
مسعود مخابرات80409.26دعوت
asadi4444253519.52دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.