فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 فروردین 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One157109.66دعوت
مسعود مخابرات79129.26دعوت
asadi4444213209.53دعوت
AhwazSoft165249.74دعوت
sina-sf108259.77دعوت
mohammadmahdi192269.74دعوت
پژوهشگر50299.33دعوت
ساسان-88656359.18دعوت
پژوهشگر9664409.43دعوت
سحربدیهی-نرم8961469.64دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.