فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 5 بهمن 1395
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مسعود مخابرات7929.26دعوت
mohammadmahdi190109.74دعوت
AhwazSoft143179.80دعوت
IT_One82219.69دعوت
asadi4444139249.42دعوت
imehrabadi28259.48دعوت
مترجم پارس کدرز100369.59دعوت
sina-sf102379.75دعوت
مهندس برق-کنترل80459.48دعوت
eng20109499.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.