راهنمای استفاده از پارسکدرز - گروگذاری وجه به صورت قسطی

امروز 28 شهریور 1398

در پروژه‎‌هایی که قرار به گروگذاری مبالغ بیش از 1 میلیون تومان است، امکان گروگذاری وجه به صورت قسطی (درصدی) وجود دارد. برای این کار نیاز است که مجری درصدی از کل وجه که تمایل دارد در فاز اول گروگذاری شود را در بخش پیش پرداخت مشخص کند، حداقل مبلغی که باید در فاز اول گروگذاری گردد 25 درصد کل وجه است.

وجه باقیمانده در هر زمان دلخواه در حین انجام پروژه می‌تواند گروگذاری شود. برای گروگذاری باقیمانده وجه بر روی دکمه "گروگذاری مابقی مبلغ" کلیک کنید.

در این صفحه مبلغ گروگذاری نشده به صورت پیش‌فرض نمایش داده می‌شود. شما می‌توانید کل وجه یا میزان دلخواه خود (بیش از 12.5 درصد کل وجه) را گروگذاری کنید و در چند قسط گروگذاری را تکمیل کنید.


نکته: زمانی که وجه را به صورت قسطی گروگذاری می‌کنید وجه در گروی سایت قرار میگیرد و مانند گروگذاری‌های عادی می‌توانید با توافق با مجری وجه را در زمان دلخواه به صورت کامل یا درصدی برای مجری آزاد کنید.

 آزادسازی وجه به صورت درصدی (فاز به فاز)


فارق از اینکه گروگذاری پروژه به صورت کامل یا قسطی انجام شود، امکان آزاد سازی وجه به صورت درصدی وجود دارد. برای آزادسازی وجه بر روی دکمه "پذیرش تمام یا بخشی از کار" کلیک کنید.

در این صفحه درصدی از وجه که تمایل دارید برای مجری آزاد شود را مشخص کنید و دکمه "به مجری پرداخت شود" را بزنید. هر زمان که تمایل داشته باشید می‌توانید وجه باقیمانده در گروگذاری را به صورت درصدی یا کامل برای مجری آزاد کنید.