امروز 17 آذر 1402

ویرایش امتیاز و نظر

در بعضی مواقع ممکن است کاربر مقابل شما در پروژه (یعنی کارفرما یا مجری پروژه ­ی شما) بخواهد بازخورد یا امتیازی که برای شما ثبت کرده است را تغییر دهد. برای ویرایش بازخورد، شما باید اجازه این کار را به ایشان بدهید.

 

نحوه فعال کردن ویرایش امتیاز و نظر:

  • وارد صفحه پروژه مورد نظر شوید.
  • زبانه (tab) امتیاز را انتخاب کنید.
  • در مقابل نظر ثبت شده برای شما، دکمه "اجازه تغییر امتیاز" را انتخاب کنید.

 

قوانین و شرایط:

بعد از اینکه به مجری یا کارفرمای خود اجازه دادید تا امتیاز و نظرات خود را در یک پروژه تغییر دهد، 14 روز فرصت دارد تا تغییرات مثبت یا منفی یا خنثی در امتیاز قبلی ایجاد کند. پنجره ثبت امتیاز (ایجاد تغییرات) به مدت 14 روز کاملاً باز می ماند و مجری/ کارفرمای شما می تواند در این مدت تغییرات مورد نظر خود را در امتیاز و یا نظر ثبت شده قبلی ایجاد کند. بعد از اجازه تغییر امتیاز امکان لغو آن وجود ندارد و گزینه فعال کردن ویرایش امتیاز و نظر، پس از ثبت مجدد امتیاز و نظر برای شما یا پس از پایان زمان ویرایش  یعنی 14 روز، هر کدام که زود تر فرا رسد، در دسترس خواهد بود.

توجه:
لطفاً در مورد فعال کردن ویرایش امتیاز مراقب باشید زیرا این امر به طرف مقابل شما اجازه هر نوع تغییری در امتیاز را خواهد داد. تغییرات شامل افزایش یا پایین آوردن امتیاز شما و یا تغییر در نظر ثبت شده خواهد بود.

همچنین توجه داشته باشید که چنانچه توضیحی برای نظر و امتیاز دریافت شده اضافه کرده اید بعد از ثبت اجازه تغییر امتیاز به طرف مقابلتان، اگر ایشان اقدام به ویرایش نظر و امتیاز کنند، توضیحات ثبت شده شما برای امتیاز قبلی حذف خواهد شد. بدیهیست درصورتی که امتیاز ویرایش شده همچنان شرایط پاسخگویی یا ثبت توضیحات را داشته باشد، شما می توانید مجددا توضیحات جدید ثبت کنید. (برای مشاهده راهنمای ثبت پاسخ یا توضیحات برای نظر و امتیاز دریافت شده اینجا کلیک کنید.)

 

اجازه ویرایش امتیاز

 

نحوه ویرایش امتیاز بعد از فعال شدن اجازه تغییر:

اگر به شما اجازه تغییر امتیاز داده شده است. برای تغییر امتیازی که برای طرف مقابل خود ثبت کرده اید،

  • وارد صفحه پروژه مورد نظر شوید.
  • زبانه (tab) امتیاز را انتخاب کنید.
  • در مقابل نظر ثبت شده، دکمه "ویرایش" را انتخاب کنید.

ویرایش امتیاز