کسب درآمد از طریق معرفی دوستان

به سادگی و از طریق دعوت از مخاطبین لینکدین و جی میل خود کسب درآمد کنید.


ثبت نام و شروع کسب درآمد

روال کار به چه صورت است؟1 به سادگی لیست مخاطبین رو از گوگل یا لینکدین به پارسکدرز ارسال کنید .

2 بعد از دریافت مخاطبین مشخص کن که دعوتنامه برای چه افرادی ارسال بشه.

+9000

درآمد شما به چه صورت خواهد بود؟


  • به ازاء هر خریداری که شما به وسیله دعوت از مخاطبین خود در لینکداین به سایت پارسکدرز ارجا دهید ما درصدی از سود حاصل را به صورت زیر به شما پرداخت می کنیم.
    • ۵۰٪ از سود اولین پروژه ای که کاربر به عنوان خریدار در سایت پارس کدرز قرار دهد (۵ درصد از کل مبلغ پروژه)
    • ۳۰٪ از سود پروژه های بعدی که کاربر به عنوان خریدار در سایت پارس کدرز قرار دهد (۳ درصد از کل مبلغ پروژه)
    • ۵۰٪ از هزینه ای که کاربر به عنوان مجری جهت ویژه نمودن حساب خود پرداخت می کند (3500 تومان)
  • برای جلوگیری از فریب سود پس اتمام کار و تایید آن از طرف خریدار محاسبه و پرداخت می گردد.
  • سود معرف حداکثر به مدت یک سال و برای ۱۰ پروژه هر یک که زود تر فرا رسد پرداخت می گردد.

کلیک کن و فرصت و از دست نده