تایپ 47 صفحه از روی فایل PDF (امکان کپی پیست و مرتب سازی هم هست)

برای این درخواست   49   پیشنهاد توسط فریلنسرهای سایت ارسال شده است.


در پارسکدرز کارفرمایان سفارش پروژه می دهند تا توسط متخصصین عضو با قیمتی رقابتی انجام شود.


قیمت توافق شده: 20,000 تومان

شرح پروژه:

با سلام

با سلام

منابع هیچ کدام از فایل ها نیاز به تایپ ندارد.

در مجموع حدودا 47 صفحه است ( با موضوع رفتارهای پرخطر)

فوت نوت ها دقیق و استاندارد نوشته شود.

در صورت کپی پیست باید متن کامل ویرایش شودو دقیقا مثل نمونه های PDF درآید

متن تحویلی باید طبق فرمت زیر باشد. هر فایل جداگانه ارسال شود:

اندازه:a4

نوع فونت : B lotus

سایز: 14

فاصله خطوط: single 1


لیست پیشنهادهای فریلنسرها

امیر عسکری

کاربر عادی

کاربر عادی

50,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 0
رتبه: 29554
نه ماه پیش

m71

کاربر عادی

کاربر عادی

30,000 تومان

امتیاز 9.67 (ممتاز) از 19 رای
پروژه موفق : 126
رتبه: 473
نه ماه پیش

JeF_98

کاربر عادی

کاربر عادی

25,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 3
رتبه: 153485
نه ماه پیش

araze

کاربر عادی

کاربر عادی

20,000 تومان

امتیاز 8.06 (بسیار خوب) از 22 رای
پروژه موفق : 36
رتبه: 112125
دو سال پیش

mohsen-z

کاربر عادی

کاربر عادی

100,000 تومان

امتیاز 9.30 (عالی) از 23 رای
پروژه موفق : 41
رتبه: 368
دو سال پیش

m.ensan

کاربر عادی

کاربر عادی

30,000 تومان

امتیاز 9.67 (ممتاز) از 6 رای
پروژه موفق : 9
رتبه: 41970
نه ماه پیش

کاربر59753

کاربر عادی

کاربر عادی

100,000 تومان

امتیاز 10.00 (ممتاز) از 3 رای
پروژه موفق : 11
رتبه: 934
دو سال پیش

30,000 تومان

امتیاز 9.41 (عالی) از 138 رای
پروژه موفق : 185
رتبه: 121
نه ماه پیش

هادی محمدی

کاربر عادی

کاربر عادی

50,000 تومان

امتیاز 7.00 (خوب) از 5 رای
پروژه موفق : 35
رتبه: 133907
نه ماه پیش

sakora

کاربر عادی

کاربر عادی

5,000 تومان

امتیاز 6.56 (خوب) از 9 رای
پروژه موفق : 13
رتبه: 134032
نه ماه پیش

فرهمند2018

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

40,000 تومان

امتیاز 8.43 (بسیار خوب) از 8 رای
پروژه موفق : 26
رتبه: 805
نه ماه پیش

صحرا

فریلنسر نقره‌ای

فریلنسر نقره‌ای

30,000 تومان

امتیاز 9.87 (ممتاز) از 115 رای
پروژه موفق : 175
رتبه: 219
نه ماه پیش

Mr.Salehi

کاربر عادی

کاربر عادی

30,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 0
رتبه: 150678
نه ماه پیش

Ganji

کاربر عادی

کاربر عادی

60,000 تومان

امتیاز 9.30 (عالی) از 10 رای
پروژه موفق : 19
رتبه: 264
نه ماه پیش

فهیمه-1612

کاربر عادی

کاربر عادی

100,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 0
رتبه: 156062
دو سال پیش

amirch76

کاربر عادی

کاربر عادی

50,000 تومان

امتیاز 10.00 (ممتاز) از 2 رای
پروژه موفق : 6
رتبه: 1258
دو سال پیش

dani19

کاربر عادی

کاربر عادی

40,000 تومان

امتیاز 10.00 (ممتاز) از 2 رای
پروژه موفق : 7
رتبه: 752
دو سال پیش

elham kadivar

کاربر عادی

کاربر عادی

150,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 0
رتبه: 78379
دو سال پیش

فاطمه.س

کاربر عادی

کاربر عادی

35,000 تومان

امتیاز 7.19 (خوب) از 16 رای
پروژه موفق : 68
رتبه: 134072
نه ماه پیش

Ali.kh94

کاربر عادی

کاربر عادی

250,000 تومان

امتیاز 7.67 (بسیار خوب) از 4 رای
پروژه موفق : 2
رتبه: 133905
دو سال پیش

Zahra mokhtarian

کاربر عادی

کاربر عادی

400,000 تومان

امتیاز 3.00 (ضعیف) از 1 رای
پروژه موفق : 2
رتبه: 95182
دو سال پیش

کاربر61027

فریلنسر نقره‌ای

فریلنسر نقره‌ای

15,000 تومان

امتیاز 9.64 (ممتاز) از 15 رای
پروژه موفق : 53
رتبه: 499
نه ماه پیش

کاربر : فاطمه بهبودی

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

5,000 تومان

امتیاز 10.00 (ممتاز) از 2 رای
پروژه موفق : 22
رتبه: 1307
نه ماه پیش

حسام-2287

کاربر عادی

کاربر عادی

5,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 1
رتبه: 93966
دو سال پیش

فریماه جهانی

کاربر عادی

کاربر عادی

24,000 تومان

امتیاز 9.33 (عالی) از 12 رای
پروژه موفق : 16
رتبه: 82795
دو سال پیش

خیرخواه

فریلنسر نقره‌ای

فریلنسر نقره‌ای

40,000 تومان

امتیاز 9.56 (ممتاز) از 36 رای
پروژه موفق : 51
رتبه: 239
نه ماه پیش

s.ebrahime

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

22,000 تومان

امتیاز 9.32 (عالی) از 62 رای
پروژه موفق : 80
رتبه: 506
نه ماه پیش

Ali__Reza

کاربر عادی

کاربر عادی

15,000 تومان

امتیاز 9.13 (عالی) از 9 رای
پروژه موفق : 13
رتبه: 550
نه ماه پیش

vida67

کاربر عادی

کاربر عادی

10,000 تومان

امتیاز 9.86 (ممتاز) از 14 رای
پروژه موفق : 35
رتبه: 846
دو سال پیش

Sonita Jafari

کاربر عادی

کاربر عادی

30,000 تومان

امتیاز 9.50 (ممتاز) از 2 رای
پروژه موفق : 6
رتبه: 1156
دو سال پیش

کاربر75793

کاربر عادی

کاربر عادی

43,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 4
رتبه: 153935
نه ماه پیش

کاربرmilad

کاربر عادی

کاربر عادی

50,000 تومان

امتیاز 7.00 (خوب) از 2 رای
پروژه موفق : 12
رتبه: 1034
دو سال پیش

Ssaahhaarr

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

25,000 تومان

امتیاز 9.82 (ممتاز) از 33 رای
پروژه موفق : 52
رتبه: 420
نه ماه پیش

Behzad_H

فریلنسر نقره‌ای

فریلنسر نقره‌ای

55,000 تومان

امتیاز 9.76 (ممتاز) از 38 رای
پروژه موفق : 49
رتبه: 95
نه ماه پیش

الهام عباسی

کاربر عادی

کاربر عادی

50,000 تومان

امتیاز 10.00 (ممتاز) از 2 رای
پروژه موفق : 4
رتبه: 853
نه ماه پیش

18,000 تومان

امتیاز 9.74 (ممتاز) از 44 رای
پروژه موفق : 72
رتبه: 218
نه ماه پیش

Mis.sadegh

کاربر عادی

کاربر عادی

100,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 0
رتبه: 151218
نه ماه پیش

mlk

فریلنسر نقره‌ای

فریلنسر نقره‌ای

20,000 تومان

امتیاز 9.58 (ممتاز) از 13 رای
پروژه موفق : 45
رتبه: 363
نه ماه پیش

کاربر74996

کاربر عادی

کاربر عادی

25,000 تومان

امتیاز 8.40 (بسیار خوب) از 5 رای
پروژه موفق : 20
رتبه: 1440
نه ماه پیش

طراح وب

کاربر عادی

کاربر عادی

33,000 تومان

امتیاز 10.00 (ممتاز) از 4 رای
پروژه موفق : 15
رتبه: 858
نه ماه پیش

نسرین 73

کاربر عادی

کاربر عادی

90,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 1
رتبه: 34271
نه ماه پیش

yari

کاربر عادی

کاربر عادی

30,000 تومان

امتیاز 9.01 (عالی) از 83 رای
پروژه موفق : 109
رتبه: 312
دو سال پیش

سجاد وثاق

کاربر عادی

کاربر عادی

35,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 0
رتبه: 32899
نه ماه پیش

satar

کاربر عادی

کاربر عادی

50,000 تومان

امتیاز 8.00 (بسیار خوب) از 1 رای
پروژه موفق : 1
رتبه: 1227
نه ماه پیش

سارا محمدیان

کاربر عادی

کاربر عادی

5,000 تومان

امتیاز 7.00 (خوب) از 4 رای
پروژه موفق : 8
رتبه: 37049
نه ماه پیش

کاربر61246

کاربر عادی

کاربر عادی

50,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 0
رتبه: 76890
دو سال پیش

شاپوری

کاربر عادی

کاربر عادی

30,000 تومان

امتیاز 9.92 (ممتاز) از 14 رای
پروژه موفق : 19
رتبه: 77800
دو سال پیش

b.Maryam

کاربر عادی

کاربر عادی

60,000 تومان

امتیاز 7.50 (بسیار خوب) از 2 رای
پروژه موفق : 2
رتبه: 77143
دو سال پیش

40,000 تومان

امتیاز 9.00 (عالی) از 1 رای
پروژه موفق : 2
رتبه: 78223
دو سال پیش
+8500
+45434

پارسکدرز چی هست و چه کارهایی در اون انجام میشه؟

ما رابط تقاضا و اجرا هستیم. در پارسکدرز خریداران درخواست خود را به صورت عمومی یا خصوصی مطرح می کنند تا توسط مجریان انجام شود. هر کاری که بتوان در بستر اینترنت انجامش داد. کارهایی از قبیل:

فعالیت به عنوان مجری یا فریلنسر

اگر توانایی انجام کارهای سفارش داده شده از جانب خریداران رو داری می تونی اقدام به کسب در آمد از پارسکدرز کنی. از تایپ و ترجمه گرفته تا طراحی گرافیکی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم های بزرگ.

پارسکدرز با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه حتما هزینه انجام کار را دریافت می کنید.

فعالیت به عنوان کارفرما یا خریدار

اگر پروژه ای برای انجام داری و قصد داری انجام اون رو به افراد حرفه ای بسپاری کافیه که در پارسکدرز عضو بشی و درخواست خودت رو ثبت کنی تا مجری ها اون رو ببیند و برات پیشنهاد ارسال کنند.

پارسکدرز علاوه بر داشتن نماد اعتماد دو ستاره با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه، امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه خود وجه را آزاد خواهید کرد. همچنین شما می توانید جهت اطمینان بیشتر از مجری بخواهید تا ضمانتی بابت تخصص خود گرو بگذارد.