نقدوخلاصه کتاب مهارتهای معلمی آقای قرائتی وکتاب فعالیتهای تربیتی واجتماعی احمدوندومهجور

برای این درخواست 8   پیشنهاد توسط فریلنسرهای سایت ارسال شده است.
اگر شما هم نیازمند چنین پروژه ای هستید کافی است عضو شوید و درخواست دهید.


در پارسکدرز کارفرمایان سفارش پروژه می دهند تا توسط متخصصین عضو با قیمتی رقابتی انجام شود.


قیمت توافق شده: 80,000 تومان

شرح پروژه:


در۸ الی ۱۰ صفحه نوشته با فونت B.lutos14درقالب۳هرکتاب ۴الی ۵ صفحه ومیانگین هرصفحه ۴۰۰کلمه باشدودرمجموع حجم دوگزارش نبایستی کمتراز۳۲۰۰کلمه باشد فایلwordوpdf تا۳۰مردادالی ۵ شهریورتنظین شوددرتلخیص کتاب رعایت مواردزیرالزامی است:اشاره به زمینه عمومی یانوع کتاب(علمی،آموزشی،دینی،اخلاقی و...)آیا کتاب متناسب باآن نوشته شده است؟اشاره به سبک مولف رسمی یاغیررسمی؟آیابرای مخاطب موردهدف خودمناسب است؟اشاره به مثالهای مناسب وعناصرگرافیکی مانندنقشه،نمودار،تصویروجدول که برای توضیح مطالب استفاده شده است ونقدکتاب بیشتراز۱۰۰کلمه نباشدوکل خلاصه براساس موارد فوق دردوصفحه۸۰۰کلمه تنظیم شودومجموع حجم مطالب۳الی۴صفحه(حداکثر۱۶۰۰کلمه)باشدومواردزیردزنقدرعایت شود:کتاب مبتنی برچه دیدگاهی نوشته شده است؟شمابادیدگاه مولف موافق یامخالف اید؟دلایل خودرابیان کنید.آیاهدف نویسنده ازنوشتن کتاب آشکاراست؟دیدگاه اصلی نویسنده چیست؟آیاکتاب دارای آثارتربیتی برمخاطب میباشد؟آیانویسنده دردست یافتن به اطلاعاتی درباره بخشهای فرهنگی واجتماعی بوده است؟واکنش شماچیست؟آیا طرح کلی کتاب منسجم وسازماندهی فصل هامنطقی است؟آیا نویسنده به اهداف موردنظرخویش دست یافته است؟آیامیتوانیدایده اصلی (رشته مشترک مطالب یا خط اصلی استدلال)مولف رادرکتاب بیابیدودنبال کنیدیاخیر؟آیاایدها به خوبی بسط داده شده اند؟آیامفاهیم به خوبی تعریف شده اند؟آیازبان متن واضح ومتقاعدکننده است؟چه حوزه هایی ازموضوع پوشش داده شده یانشده است؟چقدراطلاعات استفاده شده دقیق است؟آیاخواندن کتاب باعث بالا بردن درک ودانش شماازموضوعات تربیتی،فرهنگی،اجتماعی شده است؟


لیست پیشنهادهای فریلنسرها

کاربر81420

کاربر عادی

کاربر عادی

60,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 0
رتبه: 174656
سه سال پیش

hana

فریلنسر نقره‌ای

فریلنسر نقره‌ای

80,000 تومان

امتیاز 9.64 (ممتاز)ممتاز از 102 رای
پروژه موفق : 148
رتبه: 129
سه سال پیش
+8500
+93340

پارسکدرز چی هست و چه کارهایی در اون انجام میشه؟

ما رابط تقاضا و اجرا هستیم. در پارسکدرز خریداران درخواست خود را به صورت عمومی یا خصوصی مطرح می کنند تا توسط مجریان انجام شود. هر کاری که بتوان در بستر اینترنت انجامش داد. کارهایی از قبیل:

فعالیت به عنوان مجری یا فریلنسر

اگر توانایی انجام کارهای سفارش داده شده از جانب خریداران رو داری می تونی اقدام به کسب در آمد از پارسکدرز کنی. از تایپ و ترجمه گرفته تا طراحی گرافیکی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم های بزرگ.

پارسکدرز با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه حتما هزینه انجام کار را دریافت می کنید.

فعالیت به عنوان کارفرما یا خریدار

اگر پروژه ای برای انجام داری و قصد داری انجام اون رو به افراد حرفه ای بسپاری کافیه که در پارسکدرز عضو بشی و درخواست خودت رو ثبت کنی تا مجری ها اون رو ببیند و برات پیشنهاد ارسال کنند.

پارسکدرز علاوه بر داشتن نماد اعتماد دو ستاره با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه، امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه خود وجه را آزاد خواهید کرد. همچنین شما می توانید جهت اطمینان بیشتر از مجری بخواهید تا ضمانتی بابت تخصص خود گرو بگذارد.