تحلیل یک پرسشنامه با منطق فازی

برای این درخواست   4   پیشنهاد توسط فریلنسرهای سایت ارسال شده است.


در پارسکدرز کارفرمایان سفارش پروژه می دهند تا توسط متخصصین عضو با قیمتی رقابتی انجام شود.


شرح پروژه:

 فایل اکسل مربوط به پرسشنامه و الگوریتم کار به پیوست می باشد.

در پرسشنامه تاثیر ۶ عامل بر دو فاکتور کاهش نیروی انسانی و کاهش زمان پرسیده شده و پرسش شونده ها از ۱ تا ۵ یک عدد را انتخاب کرده اند. عدد ۱ معرف خیلی کم ،عدد ۲ معرف کم ،عدد ۳ متوسط ،۴ زیاد و ۵ خیلی زیاد است .

این ۶ عامل شامل ۱)حجم کار ۲)نواقص نقشه ها ۳)شفافیت مناقصه ۴) ساختپدیری ۵)زمان فضا ۶) ایمنی می باشد.

طبق الگوریتم ارسالی تاثیر کاهش نیروی انسانی و زمان  بر افزایش بهره وری نشان داده شده است.

حالا چیزی که من می خواهم بررسی تاثیر ۶ عامل بر افزایش بهره وری و ارائه چارت و نمودار می باشد.

توجه :کاهش نیروی انسانی و زمان عامل واسطه بین ۶ عامل ذکر شده و افزایش بهره وری می باشد


+8500
+31514

پارسکدرز چی هست و چه کارهایی در اون انجام میشه؟

ما رابط تقاضا و اجرا هستیم. در پارسکدرز خریداران درخواست خود را به صورت عمومی یا خصوصی مطرح می کنند تا توسط مجریان انجام شود. هر کاری که بتوان در بستر اینترنت انجامش داد. کارهایی از قبیل:

فعالیت به عنوان مجری یا فریلنسر

اگر توانایی انجام کارهای سفارش داده شده از جانب خریداران رو داری می تونی اقدام به کسب در آمد از پارسکدرز کنی. از تایپ و ترجمه گرفته تا طراحی گرافیکی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم های بزرگ.

پارسکدرز با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه حتما هزینه انجام کار را دریافت می کنید.

فعالیت به عنوان کارفرما یا خریدار

اگر پروژه ای برای انجام داری و قصد داری انجام اون رو به افراد حرفه ای بسپاری کافیه که در پارسکدرز عضو بشی و درخواست خودت رو ثبت کنی تا مجری ها اون رو ببیند و برات پیشنهاد ارسال کنند.

پارسکدرز علاوه بر داشتن نماد اعتماد دو ستاره با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه، امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه خود وجه را آزاد خواهید کرد. همچنین شما می توانید جهت اطمینان بیشتر از مجری بخواهید تا ضمانتی بابت تخصص خود گرو بگذارد.