فهرست پروژه های باز

امروز 1 آبان 1396

ثبت اطلاعات مراجعین تحت وب

پروژه ویژه
با سلام
یه نرم افزار تحت وب با مشخصات زیر
کاربران بخشهای مختلف با نام کاربری و رمز وارد محیط کار می شوند که طبق درخواست فرمهای ثبت اطلاعاتی بایستی ایجاد گردند که البته ترجیحا هر بخش ف...
توسط IranNetman یازده روز پیش با 1 پیشنهاد رسیده

سامانه جذب نیرو

با سلام
یک سازمان دولتی برای استخدام و جذب نیرو، می خواهد یک سامانه ای طراحی کند که بصورت فرآیند 5 مرحله ای است و هر مرحله یک فرم اطلاعاتی است. فرم اطلاعات شناسنامه؛ فرم اطلاعات سوابق کاری،ف...
توسط کاربر57927 دوازده روز پیش با 10 پیشنهاد رسیده