فهرست پروژه های باز

امروز 3 مهر 1396

مشاوره و بازاریابی اپلیکیشن

سلام
برای فروش اولیه یک اپلیکیشن نیاز به مشاوره و نیز بازاریابی دارم 
این اپلیکیشن یک اپ کاربردی و پولیه
فقط میخوام حداقل 100 فروش داشته باشه با درج نظر
فقط دوستان دارای...
توسط ali یازده روز پیش با 1 پیشنهاد رسیده