مشاهده پروفایل محمدرضا لطفي

امروز 14 تیر 1399
اتوماسيون اداري - ASP .Net 4 - MVC3 & ASPX -SQLServer2008 - HTML - CSS - Ajax - Jquery سيستم فروشگاهي - اختصاصي - ASP .Net4 - MVC3 & Razor - SqlServer2008 - HTML - CSS - Ajax - JQuery سيستم مديريت حمل و نقل - Silverlight4 - SqlServer 2008(Server Side) - WCF Service نصب و توسعه CMS - DotNetNuke
طراحي و پياده سازي برنامه هاي مبتني بر وب و ويندوز آموزش مجازي(توليد محتوا - پياده سازي سيستم مديريت آفلاين محتوا) مشاوره و تحليل سيستم فناوري هاي مورد استفاده ASP .Net 4 )MVC3 - (ASPX , Razor Silverlight 4 Web Service SQL Server 2005 - SqlServer2008

مهارت ها

برنامه نويسي شبکه

0.00 (بدون امتیاز)

34,900 تومان

پروژه لغو شده است.


7 اسفند 1391


رای داوری
داور پارسکدرز

برنامه نويسي شبکه

0.00 (بدون امتیاز)

34,900 تومان

گروگذاري به صورت توافقي لغو شد.


7 اسفند 1391


رای داوری
داور پارسکدرز

Dictionary

0.00 (بدون امتیاز)

69,000 تومان

گروگذاري به صورت توافقي لغو شد.


28 بهمن 1391


Dictionary

0.00 (بدون امتیاز)

69,000 تومان

پروژه لغو شده است.


28 بهمن 1391


مثالي از برنامه نويسي پورت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

11,900 تومان

در کمترين زمان ، کامل و مطابق با در خواست از همه مهمتر اخلاق خوب ايشان


5 بهمن 1391


چاپ بر روي چک در C#

امتیاز 10.00 (ممتاز)

84,900 تومان

دقيق ، منظم و با اخلاق و پيشرفته


5 بهمن 1391


الگوريتم حريصانه

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

14,900 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


24 دی 1391


پروژه هوش مصنوعي بازي دوز به روش MINIMAX

امتیاز 10.00 (ممتاز)

24,900 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


17 دی 1391


پياده سازي کار با رشته ها در ++C

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

خيلي بيشتر از حد درخواست زحمت کشيدندو کارشون عالي بود.


10 دی 1391


ضرب ماتريس ها به روش استاندارد و استراسن- #C

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

پروژه در کوتاهترين زمان به صورت کامل انجام شد .


7 دی 1391ارائه توضيحات کامل در مورد برنامه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

14,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


26 آذر 1391


restart

بدون امتیاز

24,900 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ضرب ماتريس ها به روش استاندارد و استراسن- #C

امتیاز 10.00 (ممتاز)

9,900 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


12 دی 1391


ارتباط با وب سرويس مگفا در دلفي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

49,000 تومان

آقاي لطفي خيلي سريع و مسلط برنامه درخواست شده مرا انجام داد


15 دی 1391


ليست تجهيزات يک سازمان دولتي

بدون امتیاز

49,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.جستجو کلامات در فايل متني ويژه

بدون امتیاز

8,900 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.وب سرويس

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

خيلي کامل و خوب بود. عالي.


22 آذر 1391


تکليف 2

بدون امتیاز

9,900 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.UPTIME

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.الگوريتم سه پردازنده اي

بدون امتیاز

24,900 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پرداخت آنلاين باasp وc#

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

gut


24 فروردین 1393


ديوار آتش

بدون امتیاز

19,900 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.مقاله آموزش مجازي

بدون امتیاز

13,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.برنامه نويسي پورت هاي سيستم

0.00 (بدون امتیاز)

35,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.نحوه عملکرد DMA

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.دودو پروژه کوچک سي پلاس پلاس

امتیاز 10.00 (ممتاز)

13,900 تومان

بسيار با شخصيت و خوش قول


9 دی 1391