مشاهده پروفایل Mohammad1997re

امروز 26 تیر 1399

مهارت ها

پروژه خصوصی

امتیاز 9.00 (عالی)

40,000 تومان

ممنون از کار فرمای محترم

خصوصی

15 تیر 1399


تمرین درسی ۱

بدون امتیاز

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


14 تیر 1399


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

27,000 تومان

همکاری بسیار خوب

خصوصی

10 تیر 1399


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

14,000 تومان

همکاری خیلی خوب

خصوصی

8 تیر 1399


تمرین درسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

همکاری خوب


8 تیر 1399


پروژه درسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

از همکاری مجدد با ایشان رضایت کامل داشتم.


4 تیر 1399


تمرین درسی من

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


9 تیر 1399


تمرین درسی

بدون امتیاز

90,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تمرین درسی

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تمرین ریاضی گسسته

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

همکاری خوبی بود و ایشون کارفرمای با اخلاق و بزرگواری بودند. با آرزوی موفقیت براشون


24 خرداد 1399


تمرین معماری کامپیوتر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

250,000 تومان

همکاری چندممون بود. کارفرمای خوش برخوردی هستن و از همکاری مجدد رضایت کامل داشتم.


1 تیر 1399


تمرین ریاصی

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


16 خرداد 1399


تمرین معماری کامپیوتر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

45,000 تومان

همکاری خوب


19 خرداد 1399


تمرین ریاضی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

ممنون و متشکر


20 خرداد 1399


تمرین معادلات دیفرانسیل

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

تجربه خوبی بود


14 خرداد 1399


تمرین معماری کامپیوتر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

75,000 تومان

همکاری سومم با ایشان بود و به مانند همکاری های قبلی رضایت کامل داشتم.


9 خرداد 1399تمرین معماری کامپیوتر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

از همکاری مجدد با ایشان رضایت داشتم.


6 خرداد 1399


تمرین ریاضی گسسته

امتیاز 10.00 (ممتاز)

75,000 تومان

همکاری خیلی خوبی بود.


9 خرداد 1399


تمرین معماری کامپیوتر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

از همکاری با ایشان رضایت داشتم


31 اردیبهشت 1399


تمرین معماری کامپیوتر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

از همکاری باهاشون خوشحال شدم


25 اردیبهشت 1399


تمرین معماری کامپیوتر

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تمرین ریاضی گسسته

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

کارش خوبه


10 فروردین 1399


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

40,000 تومان

مخفی

17 اسفند 1398


تمرین ریاضی گسسته

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تمرین معماری کامپیوتر

امتیاز 7.00 (خوب)

15,000 تومان

بسیار خوب


16 بهمن 1398