مشاهده پروفایل کاربر149107

امروز 23 تیر 1399

مهارت ها

پروژه معماری کامپیوتر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

همکاری خوبی بود


10 تیر 1399رای داوری
داور پارسکدرز

تايپ ١٢ صفحه جزوه مدار مخابراتي

بدون امتیاز

38,000 تومان

انصراف مجری از انجام پروژه به دلیل مشکل شخصی


29 دی 1398دو پروژه کامپیوتری hspice یک مدار full ader و یکی مدار مربوط به درس الکترونیک 3

بدون امتیاز

65,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.