مشاهده پروفایل وحید معصومی 1989

امروز 11 خرداد 1399

ترجمه انگلیسی به فارسی رشته کامپیوتر برنامه نویسی

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


27 فروردین 1399


ترجمه انگلیسی به فارسی رشته کامپیوتر برنامه نویسی

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


24 فروردین 1399


ترجمه چکیده مقاله علمی

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


15 فروردین 1399


ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی 2

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه یک مقاله عمومی ساده از انگلیسی به فارسی

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


29 اسفند 1398


ترجمه متن فارسی به انگلیسی مهندسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

کارشون خیلی خوب هست توصیه میکنم هم با اخلاق هستن و جوابگو کار خلاه کارشون عالیه


26 اسفند 1398


ترجمه یک فایل از فارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

16,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.