مشاهده پروفایل maral

امروز 28 بهمن 1398

6 سال سابقه ترجمه
ترجمه تايپ


ترجمه قسمتي از کتاب روانشناسي

امتیاز 5.00 (متوسط)

65,000 تومان

متاسفانه با وجود اينکه باهاشون هماهنگ شده بود تمام مطلاب ترجمه شود و معادل انگليسي کلمات تخصصي زير نويس شود اينکار انجام نشده بود و يکسري مطلاب رو جا انداختند. ترجمه در برخي موارد کيفيت مطلوبي نداشت. و در باقي موارد به زبان سليس و روان فارسي نبود جاي فعل و فاعل درست نبود در کل ساختار جملات مشکل داشت و نياز به يک ويرايش مجدد داشت.


21 اردیبهشت 1394


ترجمه مقاله انگليسي تخصصي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


15 مرداد 1392


ترجمه 10 صفحه انگليسي

امتیاز 9.00 (عالی)

25,000 تومان

کار ترجمه رو خوب و بسيار سريع و با قيمت بسيار مناسب انجام دادن بنده از کار ايشون راضي هستم


21 خرداد 1392


ترجمه فوري فوري 3

بدون امتیاز

75,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مهندسي

بدون امتیاز

20,650 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه فوري فوري 2

بدون امتیاز

75,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه فوري فوري 1

بدون امتیاز

60,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.مترجم زبان

بدون امتیاز

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه متن يک فصل از کتاب

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


3 دی 1393


ترجمه مقاله کامپيوتر

بدون امتیاز

150,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پروژه خصوصی

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

خصوصی


سه صفحه ترجمه فوري

بدون امتیاز

12,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه

بدون امتیاز

47,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه متن يک فصل از کتاب

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

45,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


24 دی 1393


ترجمه و تايپ

بدون امتیاز

35,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه

بدون امتیاز

25,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مقاله مديريتي (از انگليسي به فارسي) - J05

امتیاز 5.00 (متوسط)

58,000 تومان

متاسفانه ترجمه کيفيت مطلوبي نداشت


7 دی 1393


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

خصوصی


ترجمه چند صفحه متن ساده پزشکي

بدون امتیاز

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

13,000 تومان

همه چيز خوب بود


12 اردیبهشت 1393


ترجمه

بدون امتیاز

95,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.