مشاهده پروفایل aaaaaa

امروز 7 اسفند 1396

مهارت ها

ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

29,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 فروردین 1394


ماشين برقي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

270,000 تومان

از همکاري با ايشان بسيار خوشحال شدم. به اميد همکاري هاي بعدي


20 اردیبهشت 1393


کاهش پيک بار سمت مصرف کننده

0.00 (بدون امتیاز)

220,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


11 آذر 1392