مشاهده پروفایل aaaaaa

امروز 2 آبان 1396

مهارت ها


امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمهمهندس برق-کنترل6 فروردین 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ماشين برقيMATLAB Expert19 اردیبهشت 1393
0.00 (بدون امتیاز)کاهش پيک بار سمت مصرف کنندهafz1mokhtari