فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز38739.79دعوت
BlueDev2369.84دعوت
ناصر668179.33دعوت
IT_One242119.62دعوت
™Saeid64379.71دعوت
Hemen Zandi157429.77دعوت
sina-sf108569.77دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50669.61دعوت
javad31219949.56دعوت
مترجم پارس کدرز100979.59دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.