فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 26 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز41549.79دعوت
BlueDev2369.84دعوت
ناصر668389.33دعوت
IT_One255109.63دعوت
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
™Saeid64429.71دعوت
Hemen Zandi164439.77دعوت
مترجم و ویراستار24849.50دعوت
javad31219979.56دعوت
مهندس برق-کنترل941059.44دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.