مشاهده پروفایل Farhad1845

امروز 28 آبان 1396

انجام سمینار ارشد پردازش تصویر ، انجام تمرین های ارشد گرایش های کامپیوتر 


مهارت ها


امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 3.00 (ضعیف)تکميل پروژه کارشناسي کامپيوترRash-8877 آبان 1394
0.00 (بدون امتیاز)مرحله اول پروژهme19889 تیر 1394
0.00 (بدون امتیاز)مرحله اول پروژهرای داوری داور پارسکدرز 9 تیر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)پروژه کارشناسيRash-88722 اردیبهشت 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)تايپ يک رکورد رب ساعتهsa.az14 دی 1393
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه فارسي به انگليسي فوريFerin4 دی 1393
0.00 (بدون امتیاز)تهيه سمينارهوش مصنوعی-47620 مهر 1393
0.00 (بدون امتیاز)تهيه سميناررای داوری داور پارسکدرز 20 مهر 1393
امتیاز 10.00 (ممتاز)تهيه مقاله کنفرانسي براي بينايي ماشين در جادهnewzahra19 مهر 1393
?شبکه هاي فمتوسلسيما66
?ترجمه Rearrangeable Networkspsod
?تايپ فوريKiana.z
0.00 (بدون امتیاز)ويرايش قطعه کد ++cOli
?شبکه هاي فمتوسلپریسا69
?تحقيق 30 صفحه اي از ابر آمازون(استفاده از منابع انگليسي)مترجم آنلاین
0.00 (بدون امتیاز)سمينار فوري تحويل 2 روزهnewzahra
?ترجمه (در حوزه معماري کامپيوتر)سمير