مشاهده پروفایل مهندس علي ر

امروز 15 تیر 1399

کتيا-آباکوس-مطلب-ترجمه

نياز به ورود اطلاعات براي سايت

بدون امتیاز

6,480 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه فارسي به انگليسي (غير تخصصي)

بدون امتیاز

500,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه(ساخت و توليد)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

من به همکاري با ايشون که فرد بسيار محترمي هستن افتخار مي کنم


14 آذر 1393


ترجمه (اسدي144)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


4 آذر 1393


ترجمه تخصصي مکانيک سيالات-سوخت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

45,000 تومان

ايشون بهترين خريدار هستند که تداوم همکاري با ايشون واقعا برام ارزش داره


1 آذر 1393پروژه خصوصی

بدون امتیاز

55,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی