مشاهده پروفایل کاربر25939

امروز 1 مهر 1398

مهارت ها


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه ۵ صفحه اي

0.00 (بدون امتیاز)

13,000 تومان

پروژه به درخواست خريدار و همچنين تاخير مجري در ارائه کار لغو شد.


16 اردیبهشت 1394


ترجمه ۵ صفحه اي

0.00 (بدون امتیاز)

17,000 تومان


13 اردیبهشت 1394


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه ۵ صفحه اي

0.00 (بدون امتیاز)

17,000 تومان

پروژه به درخواست خريدار حذف شد.


13 اردیبهشت 1394


تدوين پايان نامه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

ايشان عالي و بهترين هستند


5 اسفند 1393