مشاهده پروفایل کاربر27173

امروز 28 دی 1400

مهارت ها

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

تایپ حدودا 14صفحه

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه قسمتی از مقاله پژوهشی

بدون امتیاز

52,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه قسمت هایی از مقاله کامپیوتر

بدون امتیاز

70,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مقدمه یک مقاله پژوهشی

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 6 صفحه

بدون امتیاز

14,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه رشته عمران

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

40,000 تومان

تشکر ، عالی هستن ایشون


9 دی 1400


شبیه سازی الکترونیک صنعتی ۲

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مقاله کامپیوتر

بدون امتیاز

65,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه حقوق دوصفحه

بدون امتیاز

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.در حال بارگذاری ...