مشاهده پروفایل کاربر311751

امروز 6 بهمن 1400

مهارت ها

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشطراحی آزمون حسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

20,000 تومان

ایشون واقعا صبور و خوش برخورد بودند.


13 دی 1400


تایپ جزوه درسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

42,300 تومان

در یک کلمه عالی بودند


13 دی 1400


پاداش

7,700 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ جزوه درسی

بدون امتیاز

30,000 تومانتایپ جزوه درسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

11,000 تومان

عالی.


7 دی 1400


تایپ جزوه درسی

بدون امتیاز

11,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.طراحی آزمون

بدون امتیاز

80,000 تومانترجمه فیلم

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

70,000 تومان

عالی


22 آذر 1400


در حال بارگذاری ...