فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Word
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One253139.63دعوت
Ebi102042219.69دعوت
AhwazSoft221329.78دعوت
DonAryan74339.69دعوت
مسعود مخابرات80369.26دعوت
F.Mohassel270379.82دعوت
REZ-2779113449.67دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61479.53دعوت
3epehr139539.64دعوت
mohammadmahdi192589.74دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.