مشاهده پروفایل VKN

امروز 4 شهریور 1398

- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه اميركبير
- دارای 2 مقاله علمی پژوهشی و 1 مقاله ژورنال
- انجام انواع آنالیزهای المان محدود با نرم افزار Abaqus 
- برنامه نویسی در نرم افزارهای MATLAB و Fortran
- تحلیل قالب های پلاستیک با استفاده از MoldFlow
- طراحی قطعات مکانیکی در نرم افزارهای AutoCAD و SolidWorks
- تهیه و تدوین فرم های جوشکاری شامل WPS و PQR
- نگارش و تدوین پایان نامه مهندسی مکانیک
- ترجمه تخصصی متون فنی مهندسی