فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
سعید53410.00دعوت
وزارت خارجه14379.48دعوت
Mohammad_H291710.00دعوت
Akhtar-Electronic77209.96دعوت
Ebi102042219.69دعوت
مسعود مخابرات80369.26دعوت
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
me198887689.35دعوت
saeed-1695921319.25دعوت
sam69n1601478.98دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.