فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
سعید46410.00دعوت
Mohammad_H291510.00دعوت
وزارت خارجه127169.49دعوت
Ebi102041289.68دعوت
Akhtar-Electronic74329.95دعوت
مسعود مخابرات80349.26دعوت
me198887649.35دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
sam69n1591368.98دعوت
saeed-1695851469.24دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.