مشاهده پروفایل کاربر36921

امروز 20 تیر 1399

مهارت ها

ترجمه یک صفحه از فارسی به انگلیسی موضوع شبکه های کامپیوتری

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مرتبط با مهندسی نرم افزار

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


1 فروردین 1397


ترجمه مرتبط با مهندسی نرم افزار

بدون امتیاز

300,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه دو مقاله مرتبط با امنیت

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

145,000 تومان

با آرزوی همکاری مجدد


13 بهمن 1396


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه دو مقاله مرتبط با امنیت

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری پاسخگو نبود، پروژه با رای داوری لغو شد.


29 آذر 1396


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه ۹ صفحه مقاله امنیت

بدون امتیاز

36,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و نسبت به تحویل پروژه اقدام نکرد.


29 آبان 1396


ترجمه مقاله در زمینه شبکه های کامپیوتری

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

100,000 تومان

ایشون خیلی خوب بودن به عنوان خریدار


1 آذر 1396


طراحی ۴ صفحه html/css با bootstrapt

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


1 آبان 1396


ترجمه مقاله در زمینه شبکه های کامپیوتری

بدون امتیاز

52,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه مقاله کامپیوتری

بدون امتیاز

25,000 تومان

مجری همکاری لازم را در انجام ویرایش‌ها نداشت و پاسخگوی پیام‌های داوری نبود.


26 شهریور 1396