مشاهده پروفایل MvFarahani

امروز 6 فروردین 1396

مهارت ها

امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
?امنیت سیستم های بانکیasadi4444
امتیاز 10.00 (ممتاز)مقاله در مورد banking securityکاربر3889530 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه تخصصی کامپیوتر گرایش امنیت اطلاعاتکاربر3889526 آبان 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)رابطه هوش تجاری و مدیریت ریسکasadi444417 شهریور 1395