فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز31339.71دعوت
DonAryan66449.65دعوت
F.Mohassel149459.74دعوت
machinelearning114810.00دعوت
totalexcoin28710.00دعوت
Master Code171219.69دعوت
فترمه441449.79دعوت
Listing2015310.00دعوت
youldash191589.63دعوت
محمود بابایی117910.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.