فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز37339.78دعوت
کاوشگران اروم پیشرو17249.94دعوت
DonAryan73279.69دعوت
totalexcoin63510.00دعوت
F.Mohassel242439.80دعوت
Master Code35859.48دعوت
فترمه491459.81دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201509.53دعوت
Listing2016410.00دعوت
Pouyan212049.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.