فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز34739.74دعوت
totalexcoin61910.00دعوت
DonAryan73289.69دعوت
F.Mohassel200459.78دعوت
machinelearning115510.00دعوت
Master Code211259.24دعوت
فترمه461409.81دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201539.53دعوت
Listing2016410.00دعوت
محمود بابایی119110.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.