مشاهده پروفایل رضا پارسا

امروز 2 آبان 1398

ترجمه


مهارت ها

ترجمه برقی- فیلتر کالمن

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه تخصصی دقیق رشته عمران گرایش آب و مهارت لازم برای تایپ فرمول در ورد فارسی

امتیاز 3.00 (ضعیف)

20,000 تومان

کیفیت ترجمه ارسالی قابل قبول نبود و مجری نسبت به ویرایش کار اقدام نکرد.


6 بهمن 1395


ترجمه متن از کتاب

بدون امتیاز

35,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه تخصصی فارسی به انگليسی يک صفحه ورد که شامل 23 خط می باشد.

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه بخش کوچکی از یک کتاب

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


20 دی 1395


ده صفحه متن ساده برای ترجمه

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


13 دی 1395


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه عکس شماره (1)

امتیاز 3.00 (ضعیف)

15,000 تومان

کیفیت ترجمه قابل قبول نبود.


11 دی 1395


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه عکس (2)

امتیاز 3.00 (ضعیف)

20,000 تومان

کیفیت ترجمه قابل قبول نبود


11 دی 1395


پاداش

7,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه 8 صفحه انگلیسی به فارسی

بدون امتیاز

12,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه رشته مکانیک

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


11 دی 1395


پاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه یک صفحه فارسی به انگلیسی تا صبح دوشنبه ساعت 9

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


6 دی 1395