مشاهده پروفایل کاربر43637

امروز 19 تیر 1399

ترجمه مهم و باکیفیت

بدون امتیاز

35,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پاداش

36,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه از ص۱۶۷ تا ص ۲۳۰ ( حرفه ای و روان)

بدون امتیاز

307,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پاداش

2,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه ۱۵۰۰ کلمه ای ( حرفه ای و باکیفیت)

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه حدود ۱۱۰۰۰ کلمه ای ( حرفه‌ای و باکیفیت)

بدون امتیاز

230,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.
ترجمه مهم؛ پارت اول

بدون امتیاز

280,000 تومانپاداش

4,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه حرفه ای و قابل فهم

بدون امتیاز

240,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه تخصصی دقیقا عین فایل اصلی!

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه حرفه ای و قابل فهم

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه حدود ۱۱۰۰۰ کلمه (باکیفیت و حرفه ای)

بدون امتیاز

330,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه روان و حرفه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

همکاری خوبی بود


5 تیر 1399


ترجمه ۱۷۰۰۰ کلمه ای ( حرفه‌ای و باکیفیت)

بدون امتیاز

340,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه لینک فقط ۸۰۰ کلمه

بدون امتیاز

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

2,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه فارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

28,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه حرفه ای و قابل فهم

بدون امتیاز

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

3,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

3,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

3,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

3,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

3,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه باکیفیت تا فردا شب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

بسیار خوش برخورد و محترم


19 خرداد 1399


ترجمه باکیفیت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

ممنون از کارفرمای عزیز و محترم


17 خرداد 1399


پروژه مهم تا سه شنبه ظهر

بدون امتیاز

130,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

9,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه روان و حرفه ای

بدون امتیاز

100,000 تومانپاداش

40,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه قابل فهم و روان و حرفه ای

بدون امتیاز

220,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

9,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه حرفه ای و قابل فهم

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

7,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه بسیار مهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

از همکاری با ایشون بسیار خرسندم.


10 خرداد 1399


پاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

40,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مهم با رعایت نکات ضمیمه شده

بدون امتیاز

75,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مهم و با کیفیت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

ممتاز و عالی


3 خرداد 1399


پاداش

80,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه خیلی باکیفیت و‌ حرفه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

ممتاز و عالی


30 اردیبهشت 1399


پاداش

12,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

2,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

14,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه خیلی حرررررفه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

از همکاری با ایشون خرسندم. به امید موفقیت های روز افزون کارفرما.


24 اردیبهشت 1399


پاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه فایل دوم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

بسیار محترم و ممتاز و عالی هستند. از همکاری با ایشون خرسندم.


13 اردیبهشت 1399


ترجمه فایل اول

بدون امتیاز

140,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

90,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مهم و باکیفیت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

ممتاز و عالی هستند.


7 اردیبهشت 1399


پاداش

36,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه مهم و با کیفیت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

ممنون از شما کارفرمای محترم و با شخصیت


5 اردیبهشت 1399


ترجمه فارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

24,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مهم و باکیفیت

بدون امتیاز

31,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

12,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

28,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مهم و باکیفیت

بدون امتیاز

6,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 فروردین 1399


پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

22,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

28,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

7,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشلینک ۴ و ۵

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,000 تومان

همکاری خوبی داشتیم. با تشکر از کارفرمای محترم


15 فروردین 1399


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه مهم و با کیفیت

بدون امتیاز

67,000 تومان

مجری نتوانست حاصل پروژه را در مهلت مقرر تحویل دهد. پروژه با رای داوری لغو گردید.


26 اسفند 1398


پاداش

3,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

22,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه فارسی ب انگلیسی پارت ۳

بدون امتیاز

110,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

1,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه فایل ۶ دقیقه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,000 تومان

خیلی ممنون از کارفرمای محترم


4 اسفند 1398


ترجمه فارسی ب انگلیسی پارت ۲

بدون امتیاز

110,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فارسی به انگلیسی پارت ۱

بدون امتیاز

120,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.
ترجمه مهم و باکیفیت ۲

بدون امتیاز

110,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مهم و باکیفیت ۱

امتیاز 10.00 (ممتاز)

55,000 تومان

از همکاری با ایشون بسیار خرسندم.


22 بهمن 1398


پاداش

2,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کوتاه ۴۳

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

با تشکر از کارفرمای محترم


20 بهمن 1398پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

21,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

190,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه مهم و تخصصی چهار

امتیاز 10.00 (ممتاز)

210,000 تومان

کارفرمایی محترم و ممتاز


20 بهمن 1398


پاداش

40,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه شدیدا با کیفیت و حرفه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

ممتاز و عالی هستند


20 بهمن 1398


ترجمه مهم و باکیفیت

بدون امتیاز

50,000 تومانپروژه مهم و تخصصی ۴

بدون امتیاز

110,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

85,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه مهم و تخصصی سه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

ممتاز و عالی هستند. از همکاری با ایشون خرسندم


20 بهمن 1398


ترجمه مرحله ۴۳

بدون امتیاز

85,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مرحله ۴۲

بدون امتیاز

85,000 تومانترجمه مهم و شدیدا باکیفیت و حرفه ای!

بدون امتیاز

90,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مرحله ۴۱

بدون امتیاز

160,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مرحله ۴۰

بدون امتیاز

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مرحله ۳۱

بدون امتیاز

90,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مهم و اختصاصی ۳

بدون امتیاز

310,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


7 دی 1398


ترجمه کوتاه ۲۰

بدون امتیاز

26,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه با کیفیت

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مهم و اختصاصی دو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

220,000 تومان

از همکاری با ایشان خرسندم


20 بهمن 1398


پاداش

70,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مرحله ۳۹

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

110,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه باکیفیت و حرفه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

90,000 تومان

کارفرمای بسیار محترمی هستن


21 آذر 1398


ترجمه مهم و اختصاصی ۲

بدون امتیاز

310,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه کوتاه ۱۹

امتیاز 10.00 (ممتاز)

11,000 تومان

ممنون از کارفرمای محترم.


15 آذر 1398


ترجمه کوتاه ۱۸

بدون امتیاز

70,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.
ترجمه مرحله ۳۸

بدون امتیاز

90,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشفارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه خصوصی

بدون امتیاز

350,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی


ترجمه کوتاه ۱۷

امتیاز 10.00 (ممتاز)

90,000 تومان

همکاری بسیار خوبی بود، کار فرمای محترمی هستند


11 آذر 1398


ترجمه کوتاه ۱۶

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.۵ مقاله اختصاصی و یونیک

بدون امتیاز

65,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 آذر 1398


پاداش

1,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کوتاه ۱۶

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

2,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مرحله ۳۸

امتیاز 10.00 (ممتاز)

83,000 تومان

عالی و ممتاز


6 آذر 1398


ترجمه کوتاه ۱۵

بدون امتیاز

26,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه کوتاه ۱۴

امتیاز 10.00 (ممتاز)

26,000 تومان

به امید موفقیت برای ایشون


6 آذر 1398


ترجمه مرحله ۳۷

بدون امتیاز

80,000 تومانترجمه مرحله ۳۶

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

8,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مرحله ۳۵

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

کارفرمای بسیار محترمی هستن، به امید موفقیت برای ایشون


30 آبان 1398


ترجمه فارسی به انگلیسی فقط ۱ پاراگراف ۵۰۰۰ تومن

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

کارفرمایی بسیار محترم و قدرشناس


29 آبان 1398


ترجمه کوتاه ۱۱

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه کوتاه ۱۰ ( مابقی ترجمه کوتاه ۹ )

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

ممتاز و عالی هستند


24 آبان 1398


ترجمه مهم و استثنایی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

از همکاری با ایشون خرسندم


23 آبان 1398


پاداش

2,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مرحله ۳۴

بدون امتیاز

110,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه کوتاه ۹

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه کوتاه ۸

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه کوتاه ۷

بدون امتیاز

17,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


18 آبان 1398


فارسی به انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

به امید موففیت های بیشتر کارفرما.


21 آبان 1398


ترجمه مرحله ۳۴

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

عالی و ممتاز هستند


13 آبان 1398


ترجمه کوتاه ۶

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


13 آبان 1398


ترجمه مرحله ۵

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


21 آبان 1398


ترجمه مرحله ۴

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

46,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کوتاه ۳

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


2 آبان 1398


پاداش

8,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کوتاه ۲

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه کوتاه ۱

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مرحله ۳۳

امتیاز 10.00 (ممتاز)

180,000 تومان

به امید موفقیت های بیشتر کارفرما.


26 مهر 1398


پاداش

16,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مرحله ۳۲

امتیاز 10.00 (ممتاز)

274,000 تومان

عالی و ممتاز هستند


21 مهر 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه مرحله ۳۲

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و حاصل پروژه را در مهلت مقرر تحویل نداد. پروژه با رای داوری لغو گردید.


18 مهر 1398


ترجمه مرحله ۳۱

بدون امتیاز

280,000 تومانترجمه مرحله ۳۰

بدون امتیاز

110,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مرحله ۲۹

بدون امتیاز

110,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مرحله ۲۸

بدون امتیاز

110,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مرحله ۲۷

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

همکاری خوبی داشتیم. کارفرمای بسیار محترمی هستند.


9 شهریور 1398


ترجمه مرحله ۲۶

امتیاز 10.00 (ممتاز)

75,000 تومان

با تشکر از کارفرمای محترم


3 شهریور 1398


ترجمه مرحله ۲۶

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

از همکاری با ایشون خرسندم. به امید همکاری های بیشتر.


1 مرداد 1398


ترجمه مرحله ۲۵

امتیاز 10.00 (ممتاز)

90,000 تومان

همکاری خوبی داشتیم. با تشکر از کارفرمای محترم


29 تیر 1398


ترجمه مرحله 24

بدون امتیاز

110,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

60,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مرحله ۲۳

امتیاز 10.00 (ممتاز)

17,000 تومان

همکاری خوبی بود


24 تیر 1398


ترجمه مرحله ۲۲

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

همکاری بسیار خوبی بود. به امید موفقیت برای ایشان.


20 تیر 1398


پاداش

127,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مرحله ۲۱

بدون امتیاز

170,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مرحله بیستم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

90,000 تومان

بسیار عالی


16 تیر 1398


ترجمه مرحله ۱۹

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

عالی و ممتاز


12 مهر 1398


ترجمه مرحله 17

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

عالی و ممتاز


12 مهر 1398


ترجمه مرحله 18

بدون امتیاز

160,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مرحله 16

بدون امتیاز

196,100 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مرحله ۱۶

بدون امتیاز

9,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مرحله ۱۵

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

چندمین همکاری من با ایشان کارفرمای خوبی هستند


9 تیر 1398


ترجمه مرحله ۱۴

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

45,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتولید محتوا کاملا اختصاصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

18,000 تومان

عالی و ممتاز


8 تیر 1398


ترجمه مرحله سیزدهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

18,000 تومان

همکاری خوبی بود


8 تیر 1398


تولید 2 مقاله هر کدام 1000 کلمه به زبان انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

عالی و ممتاز


8 تیر 1398


ترجمه تخصصی و روان مهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

همکاری بسیار خوبی داشتیم


6 تیر 1398


ترجمه مرحله دوازدهم

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه روان و تخصصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

90,000 تومان

عالی و ممتاز


12 مهر 1398


ترجمه مرحله یازدهم

بدون امتیاز

9,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مرحله دهم

بدون امتیاز

14,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مرحله نهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

متن جالبی بود و کار لذت بخش شد. به امید همکاریهای آینده.


27 خرداد 1398


ترجمه مرحله هشتم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

بسیار عالی. تجربه خوبی بود.


28 خرداد 1398


ترجمه هفتم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

مثل تجربه های قبلی، همکاری خوبی بود.


24 خرداد 1398


ترجمه مرحله ششم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

عالیو ممتاز مثل همیشه


12 مهر 1398


ترجمه مرحله پنجم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

همکاری بسیار خوبی بود


11 خرداد 1398


2 مقاله 1000 کلمه ای همراه با عکس

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

عالی و ممتاز


11 خرداد 1398


تولید محتوای مقاله اول به زبان انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

24,000 تومان

عالی و ممتاز


11 خرداد 1398


ترجمه عمومی کوتاه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

همکاری خوبی بود. به امید موفقیت برای ایشان.


7 خرداد 1398


ترجمه تخصصی باکیفیت حرفه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

کارفرمای بسیار محترمی هستند


11 خرداد 1398


ترجمه 1500 کلمه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

ممنون از کارفرمای محترم


6 خرداد 1398


ترجمه مرحله چهارم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

130,000 تومان

همکاری بسیار خوبی بود


4 خرداد 1398


ترجمه عمومی-مرحله سوم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

تجربه بسیار خوبی بود. به امید همکاریهای بیشتر


2 خرداد 1398


ترجمه فارسی به انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

ممتاز و عالی هستند


7 خرداد 1398


ترجمه عمومی - مرحله دوم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

ممنون از اعتمادشون


31 اردیبهشت 1398


ترجمه حرفه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

140,000 تومان

ممتاز و عالی هستند. به امید موفقیت های روز افزون کارفرما


1 خرداد 1398


تولید محتوای 5 مقاله 1200 کلمه ای همراه با عکس

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

عالی و ممتاز


11 خرداد 1398


ترجمه فایل زیر- روان و باکیفیت

بدون امتیاز

75,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.یک ) ترجمه عمومی - باکیفیت حرفه ای

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تولید محتوای کاملا حرفه ای و اختصاصی ( مقاله اول )

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

عالی و ممتاز


11 خرداد 1398


ترجمه 7 صفحه ای

بدون امتیاز

65,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه کوتاه - باکیفیت و روان

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,500 تومان

عالی و ممتاز


11 خرداد 1398ترجمه ۲۷۸۵ کلمه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

ممتاز و عالی هستن


21 اردیبهشت 1398


پاداش

2,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


15 اردیبهشت 1398


پاداش

7,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه 1288 کلمه ای

بدون امتیاز

12,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه - با کیفیت حرفه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

همکاری خوبی داشتیم


17 اردیبهشت 1398


تولید محتوای کاملا حرفه ای و اختصاصی

بدون امتیاز

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه خلاصه در پاورپوینت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

عالی و ممتاز مثل همیشه


12 اردیبهشت 1398


ترجمه 4 صفحه ای

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه 8 صفحه فارسی به انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

56,000 تومان

یه همکاری عالی :)


2 اردیبهشت 1398


ترجمه 4 صفحه فارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

6,400 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه باکیفیت و روان

امتیاز 10.00 (ممتاز)

185,000 تومان

ممناز و عالی هستن


2 اردیبهشت 1398


پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه خلاصه متن ( مطالب و تعاریف مهم و اصلی )

بدون امتیاز

110,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه عمومی کوتاه

بدون امتیاز

9,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مرحله هشتم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

65,000 تومان

عالی و ممتاز مثل همیشه


1 اردیبهشت 1398


ترجمه مرحله هفتم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

عالی و ممتاز مثل همیشه


1 اردیبهشت 1398


ترجمه مرحله ششم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

عالی و ممتاز مثل همیشه


1 اردیبهشت 1398


ترجمه عمومی ( روان و حرفه ای)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

عالی و ممتاز


7 فروردین 1398


ترجمه عمومی _ باکیفیت و روان

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه باکیفیت و حرفه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

63,000 تومان

عالی و ممتاز


29 اسفند 1397


ترجمه 2073 کلمه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

26,000 تومان

عالی و ممتاز


27 اسفند 1397


ترجمه 3061 کلمه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

37,000 تومان

عالی و ممتاز


27 اسفند 1397


ترجمه 5626 کلمه ای

بدون امتیاز

66,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه 3134 کلمه ای

بدون امتیاز

36,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فارسی به انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

عالی و ممتاز


26 اسفند 1397


ترجمه مرحله پنجم کتاب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

54,000 تومان

عالی و ممتاز


26 اسفند 1397


ترجمه مرحله چهارم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

52,000 تومان

عالی و ممتاز


22 اسفند 1397


ترجمه مرحله سوم کتاب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

34,000 تومان

عالی و ممتاز


26 اسفند 1397


ترجمه مرحله دوم کتاب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

45,000 تومان

عالی و ممتاز


26 اسفند 1397


پاداش

2,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مرحله اول کتاب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

47,000 تومان

عالی و ممتاز


23 اسفند 1397


ترجمه تخصصی - باکیفیت و روان

امتیاز 10.00 (ممتاز)

67,000 تومان

عالی و ممتاز


22 اسفند 1397


ترجمه فارسی به انگلیسی حدود 1100 کلمه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

عالی و ممتاز


20 اسفند 1397


ترجمه 2808 کلمه با مبلغ خوب

امتیاز 7.00 (خوب)

35,000 تومان

پیگیری مناسب کار...


19 اسفند 1397


ترجمه 1598 کلمه با مبلغ خوب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

تشکر فراوان


18 اسفند 1397


ترجمه 4696 کلمه با مبلغ خوب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

57,000 تومان

کارفرمای ممتاز و عالی ای هستند و از همکاری با ایشون خرسندم


22 اسفند 1397


ترجمه 4216 کلمه با مبلغ خوب

بدون امتیاز

52,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه آقای مرادی

بدون امتیاز

85,000 تومانترجمه مقاله هفتم

بدون امتیاز

42,000 تومانترجمه مقاله ششم

بدون امتیاز

42,000 تومانترجمه مقاله پنجم

بدون امتیاز

18,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مقاله چهارم

بدون امتیاز

37,000 تومانترجمه مقاله سوم

بدون امتیاز

37,000 تومانترجمه مقاله دوم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

48,000 تومان

عالی و ممتاز


20 اسفند 1397


ترجمه مقاله اول

امتیاز 10.00 (ممتاز)

68,000 تومان

باز هم مثل همیشه همکاری خوبی داشتیم. ممنون از کارفرمای محترم


18 اسفند 1397


ترجمه 1165 کلمه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

14,000 تومان

کارفرمای بسیار محترم و با شخصیتی هستند و از همکاری با ایشون بسیار خرسندم


16 اسفند 1397


ترجمه فارسی به انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

یکی از بهترین کارفرماهای پارسکدرز. به امید همکاری مجدد


20 اسفند 1397


ترجمه 4 صفحه با کیفیت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

عالی و ممتاز


15 اسفند 1397


تایپ 4 عکس زیر بدون غلط

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,000 تومان

کارفرمای عزیز و خوش اخلاق. به امید همکاری مجدد.


13 اسفند 1397


پاداش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

1,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


12 اسفند 1397


تایپ 4 عکس بدون غلط

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه حدود 3 صفحه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

از همکاری با ایشون خرسندم.


13 اسفند 1397


پاداش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

2,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


11 اسفند 1397


تایپ 4 عکس با دقت و بدون غلط

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه 2480 کلمه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

26,000 تومان

عالی و ممتاز مثل همیشه


14 اسفند 1397


ترجمه 1200 کلمه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

14,000 تومان

عالی و ممتاز


1 اسفند 1397
ترجمه حدود 5500 کلمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

75,000 تومان

عالی و ممتاز مثل همیشه


1 اسفند 1397


ترجمه 5 لینک اول

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فایل زیبایی با کیفیت عالی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

42,000 تومان

مثل همیشه عالی و ممتاز و درچه یک


30 بهمن 1397


ترجمه 2 فایل کوتاه زیر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

24,000 تومان

عالیییه عالیییی


29 بهمن 1397


ترجمه لینک زیر ۱ روزه با مبلغ خوب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

عالی و ممتاز مثل همیشه


24 بهمن 1397


ترجمه مقاله بیستم

بدون امتیاز

90,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مقاله نوزدهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

عالی و ممتاز مثل همیشه


27 بهمن 1397


ترجمه مقاله هجدهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

عالی و ممتاز مثل همیشه


27 بهمن 1397


ترجمه ۶۳۰۰ کلمه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

67,000 تومان

عالی و ممتاز


17 بهمن 1397


ترجمه 3 لینک آخر فایل

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

همکاری خوبی داشتیم


16 بهمن 1397


ترجمه ۶۲۰ کلمه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,500 تومان

عالی و ممتاز


15 بهمن 1397


ترجمه مقاله هفدهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

مثل همیشه عالی و ممتاز


16 بهمن 1397


ترجمه ۵ لینک پنجم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

55,000 تومان

همکاری خوبی داشتیم. به امید همکاری های بیشتر


16 بهمن 1397


ترجمه کمتر از 15 صفحه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

یک کارفرمای عالی و ممتاز


8 بهمن 1397


ترجمه 880 کلمه ای

بدون امتیاز

8,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه 5 لینک چهارم از فایل زیر

بدون امتیاز

55,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه با موضوع حسابداری

امتیاز 10.00 (ممتاز)

155,000 تومان

یک کارفرمای عالی


5 بهمن 1397


ترجمه 1271 کلمه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

مثل همیشه عالی و ممتاز


1 بهمن 1397


ترجمه 5 لینک سوم فایل زیر

بدون امتیاز

55,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه 2281 کلمه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

23,000 تومان

به امید موفقیت های بیشتر کارفرما.


26 دی 1397


ترجمه 1300 کلمه ای

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

39,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه 5 تا لینک دوم از فایل زیر

بدون امتیاز

55,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه 1368 کلمه عمومی

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه ۵ فایل اول زیر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

یک کارفرمای عالی و خوش قول


26 دی 1397


ترجمه فصول 23 - 24 - 25 و Appendix one

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

کارفرمای عالی و ممتاز


26 دی 1397


ترجمه فصول 21 و 22

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

همکاری خوبی داشتیم. ممنون از کارفرمای محترم


23 دی 1397


ترجمه فصول 19 و 20

بدون امتیاز

32,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه کوتاه عمومی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

56,000 تومان

عالی و ممتاز


26 دی 1397


ترجمه فارسی به انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

یک کارفرماهی ممتاز مثل همیشه عالی


26 دی 1397


ترجمه 5 مقاله کوتاه زیر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

همکاری خوبی داشتیم


21 دی 1397


ترجمه 1079 کلمه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

عالی و ممتاز


18 دی 1397


ترجمه فصول 17 و 18

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

عالی و ممتاز همانند همیشه


17 دی 1397


ترجمه فصول 15 و 16

امتیاز 10.00 (ممتاز)

43,000 تومان

با تشکر از کارفرمای محترم. همکاری خوبی داشتیم


19 دی 1397


ترجمه فصول 13 و 14

امتیاز 10.00 (ممتاز)

52,000 تومان

از همکاری با ایشون، واقعا راضی بودم. به امید موفقیت های روز افزون کارفرمای محترم.


18 دی 1397


ترجمه فصل دوازدهم

بدون امتیاز

31,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

2,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه فصل یازدهم

بدون امتیاز

23,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه دقیق و روان

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

مثل همیشه یک کارفرمای عالی


14 دی 1397


ترجمه فصل دهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

43,000 تومان

ممنون بابت اعتمادتون


7 دی 1397


ترجمه با کیفیت عالی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

38,000 تومان

موفق باشید.


7 دی 1397


ترجمه فصل نهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

مثل هميشه عالى و با انصاف


6 دی 1397


ترجمه مقاله شانزدهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

کارفرمای بسیار محترمی هستند. باز هم مثل همیشه از همکاری با ایشون خرسندم.


18 دی 1397


ترجمه 1800 کلمه عمومی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

باز هم مثل همیشه همکاری خوبی با ایشون داشتم


6 دی 1397


ترجمه 13200 کلمه کامپیوتر

بدون امتیاز

140,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

3,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه 4170 کلمه ای

بدون امتیاز

45,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه های کوتاه 2

بدون امتیاز

21,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه های کوتاه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

خدمت شما عالی مانند همیشه


2 دی 1397


پاداش

2,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

2,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مقاله های عمومی 2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

42,000 تومان

ممنونم از اعتماد دوباره. ایشون فوق العاده هستند


29 آذر 1397


ترجمه های عمومی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

عای مثل همیشه


29 آذر 1397


ترجمه با کیفیت عالی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

65,000 تومان

همکاری خوبی داشتیم


30 آذر 1397


ترجمه 1231 کلمه عمومی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

عالی مثل همیشه متعهد و صبور


27 آذر 1397


ترجمه تا سه شنبه آخر شب

بدون امتیاز

75,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


28 آذر 1397


ترجمه 736 کلمه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,500 تومان

ایشون کارشون بیسته!


25 آذر 1397


ترجمه مقاله های سوم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

عالی و ممتاز


25 آذر 1397


ترجمه مقاله های دوم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

18,000 تومان

عالی بودن ممنون


25 آذر 1397


ترجمه مقاله های اول

امتیاز 10.00 (ممتاز)

26,000 تومان

ممنون از همکاری خوب و عالی


26 آذر 1397


پاداش

3,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپنج. ترجمه 2500 کلمه عمومی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

عالی مثل همیشه!


24 آذر 1397


چهار. ترجمه 1500 کلمه عمومی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

عالی مثل همیشه!


24 آذر 1397


سه . ترجمه 2200 کلمه عمومی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

28,000 تومان

عالی مثل همیشه


24 آذر 1397


دو. ترجمه 2500 کلمه عمومی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

32,000 تومان

عالی مثل همیشه ممتاز


24 آذر 1397


یک . ترجمه 5 مقاله کوتاه عمومی

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مقاله پانزدهم

بدون امتیاز

110,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مقاله چهاردهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

عالی مثل همیشه


25 آذر 1397


ترجمه روان و باکیفیت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

بسیار محترم و بااخلاق و کاملا راهنما و مشاور مترجم مثل یک دوست واقعی برای پیش بردن هرچه بهتر کار به امید همکاری مجدد


24 آذر 1397


تولید محتوای یونیک - 3000 کلمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

عالی عالی


23 آذر 1397ترجمه 3218 کلمه عمومی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

32,000 تومان

عالی مثل همیشه


21 آذر 1397


ترجمه 3128 کلمه عمومی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

31,000 تومان

عالی مثل همیشه


21 آذر 1397


ترجمه 6173 کلمه عمومی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

بسيار صبورانه همراهى كردند


22 آذر 1397


ترجمه 3233 کلمه عمومی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

33,000 تومان

عالی عالی


21 آذر 1397


پاداش

1,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


18 آذر 1397


ترجمه 2882 کلمه عمومی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

از ایشون ممنونم که تو کار دوم هم به بنده اعتماد کردند. در کل خریدار منصف و باهوشی هستند. تشکر.


22 آذر 1397


یه کار خیییلی ساده !!

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه تخصصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

بازم ممنونم که با صبر و حوصله با بنده همکاری کردند.


23 آذر 1397


پاداش

4,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مقاله سیزدهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

همکاری خوبی داشتیم.


21 آذر 1397


ترجمه مقاله 2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

عالی مثل همیشه


19 آذر 1397


ترجمه مقاله های ج

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مقاله های ب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

27,000 تومان

کارفرمای محترم و دقیقی هستند.


18 آذر 1397


ترجمه مقاله الف

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

ممحون از همکاری با شما


16 آذر 1397


ترجمه مقاله های ه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

22,000 تومان

با تشکر از کارفرمای محترم. همکاری خوبی داشتیم.


18 آذر 1397


ترجمه مقاله های د

امتیاز 10.00 (ممتاز)

22,000 تومان

متشکرم از ایشون.


17 آذر 1397


ترجمه مقاله 1

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

ممنون و مثل همیشه عالی


16 آذر 1397


ترجمه مقاله دوازدهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

موفق باشید.


4 دی 1397


ترجمه حرفه ای و دقییق

امتیاز 10.00 (ممتاز)

36,000 تومان

از همکاری با ایشون خرسندم. به امید موفقیت های بیشتر کارفرما


18 آذر 1397


ترجمه مقاله یازدهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

همکاری بسیار خوبی داشتیم. به امید موفقیت های بیشتر کارفرما


13 آذر 1397


ترجمه کوتاه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

بسیار محترم و خوش برخورد هستند.


13 آذر 1397


پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه دقیق و حرفه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

سپاس. موفق باشید.


12 آذر 1397


ترجمه کوتاه- با کیفیت عالی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

9,000 تومان

کارفرمای محترمی هستند. به امید همکاری های بیشتر


8 آذر 1397


ترجمه مقاله دهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

عالی مثل همیشه راضی هستم


11 آذر 1397


پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مقاله نهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

مثل همیشه خوش قول و منظم و از کار با ایشون خوشحالم


6 آذر 1397


ترجمه حدود 12000 کلمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

130,000 تومان

موفق باشید.


8 آذر 1397


ترجمه مقاله هشتم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

از نظر زمانى بسيار همكارى خوبى با من داشتند


13 آذر 1397


پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مقاله اول

بدون امتیاز

16,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مقاله دوم

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مهم - با کیفیت عالی

بدون امتیاز

48,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه کودک

امتیاز 10.00 (ممتاز)

23,000 تومان

همکاری خوبی داشتیم. به امید همکاری های بیشتر.


30 آبان 1397


ترجمه عمومی - باکیفیت عالی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

موفق باشید.


27 آبان 1397


ترجمه 3591 کلمه

بدون امتیاز

42,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مقاله هفتم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

با ارزوی موفقیت روز افزون برای کارفرمای محترم. همکاری بسیار خوبی داشتیم.


30 آبان 1397


ترجمه مقاله عمومی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

11,000 تومان

بسیار خوب و عالی


22 آبان 1397


ترجمه عمومی

بدون امتیاز

9,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه عمومی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

11,000 تومان

کارفرمای محترمی هستند و سریع تایید کردند. به امید همکاری های بیشتر


20 آبان 1397


ترجمه مقاله ششم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

باز هم مانند پروژه های قبلی، همکاری خوبی داشتیم. به امید همکاری بیشتر.


23 آبان 1397


ترجمه 1500 کلمه عمومی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

همکاری خوبی داشتیم.


30 آبان 1397


ترجمه 5 صفحه عمومی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

22,000 تومان

مثل همیشه عالی


18 آبان 1397


ترجمه عمومی 2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

22,000 تومان

یک کارفرمای خوش قول و متعهد حتما با ایشون بعدا هم کار می کنم


19 آبان 1397


پاداش

2,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

4,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کمتر از 10 صفحه با حجم کم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

45,000 تومان

طبق معمول بسیار همکاری خوبی بود


17 آبان 1397


ترجمه عمومی - با کیفیت عالی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

17,000 تومان

یک کارفرمای خوب و خوش قول حتما با ایشون کار می کنم در پروژه ها


16 آبان 1397


ترجمه 900 کلمه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

8,000 تومان

فوق العاده هستند


17 آبان 1397


پاداش

4,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

3,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

4,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مقاله پنجم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

ممنون از کارفرمای محترم که صبور بودند و من را در این پروژه همراهی کردند.


15 آبان 1397


ترجمه مقاله چهارم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

همکاری بسیار خوبی داشتیم. با تشکر از کارفرمای محترم


9 آبان 1397


ترجمه کوتاه- باکیفیت عالی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,000 تومان

کارفرمای بسیار محترم و دقیقی هستند. همکاری خوبی داشتیم.


3 آبان 1397


پاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه 735 کلمه ای - با کیفیت عالی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,000 تومان

باز هم مثل همیشه از همکاری با ایشون خرسندم.


2 آبان 1397


تایپ ۶ عدد عکس خوانا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,000 تومان

ادامه همکاری با مشتری خوبم عالی بود. طی این چند پروژه ایشون حتی وقت استراحت من رو هم درنظر میگرفتن :))))


2 آبان 1397


تایپ ۷ عدد عکس خوانا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,000 تومان

از اینکه من رو بعنوان مجری انتخاب کردن ازشون متشکرم :)


1 آبان 1397


ترجمه حدود 700 کلمه - باکیفیت عالی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,000 تومان

از همکاری با ایشون خرسندم.


29 مهر 1397


پاداش

6,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ ۱۲ عدد عکس خوانا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

9,000 تومان

از آشنایی با مشتری خوب و خوش برخوردی مثل ایشون واقعا خوشحالم :))))


29 مهر 1397


تایپ ۱۲ عدد عکس خوانا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

9,000 تومان

خریدار بسیار صبور و خوش اخلاقی هستن از ادامه همکاری با ایشون خیلی خوشحالم


28 مهر 1397


تایپ ۱۲ عدد عکس خوانا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

9,000 تومان

از آشنایی و همکاری با ایشون لذت بردم.


25 مهر 1397


ترجمه 2900 کلمه عمومی - باکیفیت عالی

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ ۱۲ صفحه عکس خوانا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

محترم به امید همکاری های بیشتر


24 مهر 1397


پاداش

3,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مقاله سوم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

از همکاری با ایشون خرسندم. به امید همکاری های بیشتر.


27 مهر 1397


ترجمه 25 دقیقه فایل صوتی با موضوع عمومی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

65,000 تومان

خریدار بسیار محترم و متین. لذت بردم از همکاری با ایشون.


21 مهر 1397


ترجمه تخصصی اقتصاد

امتیاز 9.00 (عالی)

200,000 تومان

همکاری خوبی بود. موفق باشید


28 مهر 1397


پاداش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

4,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


19 مهر 1397


ترجمه مقاله دوم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

همکاری خوبی داشتیم.


21 مهر 1397


پاداش

3,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

7,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه با کیفیت و روان

امتیاز 10.00 (ممتاز)

130,000 تومان

مانند همیشه، همکاری بسیار خوبی داشتیم. با تشکر از کارفرمای محترم


18 مهر 1397


ترجمه 3300 کلمه ( روان و دقیق )

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

همکاری خوبی بود . موفق باشید


16 مهر 1397


5 صفحه فارسی به انگلیسی ( مدیریت گردشگری )

امتیاز 10.00 (ممتاز)

45,000 تومان

کارفرمایی بسیار صبور و فوق العاده


15 مهر 1397


سری اول پروژه حجیم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

27,000 تومان

مثل همیشه همکاری بسیار خوبی بود.موفق باشید


13 مهر 1397


ترجمه 3300 کلمه ( روان و دقیق )

بدون امتیاز

28,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.یک صفحه فارسی به انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

ممنون از انتخابشون


11 مهر 1397


ترجمه 5 مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

حتما با ایشون همکاری کنید


15 مهر 1397


ترجمه کوتاه 2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

یه متن عالی با محتوای کاربردی، متشکرم


10 مهر 1397


پاداش

3,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه 400 کلمه فارسی به انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

8,000 تومان

همکاری خوبی بود.


9 مهر 1397


ادامه ترجمه پروژه فصل ها

امتیاز 10.00 (ممتاز)

17,000 تومان

کارفرمای محترم و متعهدی هستند. از همکاری با ایشون خرسندم.


8 مهر 1397


ترجمه کوتاه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

ایشون یکی از بهترین کارفرمایان پارسکدرز هستند


7 مهر 1397


پاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشویرایش حدود 65 صفحه متن

بدون امتیاز

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه 2400 کلمه ( همکاری دایمی )

امتیاز 10.00 (ممتاز)

18,000 تومان

ایشون فوق العاده هستند


4 مهر 1397


ب ) ترجمه 8500 کلمه - باکیفیت عالی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

73,000 تومان

همکاری خوبی داشتیم. به امید همکاری های بیشتر


4 مهر 1397


الف ) ترجمه 8500 کلمه - با کیفیت عالی

بدون امتیاز

75,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فصل 5

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

برای بار چندم با ایشون همکاری داشتم و مثل بارهای قبل همکاری خوبی داشتیم.


5 مهر 1397


ترجمه چکیده - فارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

12,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


27 شهریور 1397


ترجمه فصول 11 و 12 و نتیجه گیری

بدون امتیاز

95,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فصل 9

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فصل 10

بدون امتیاز

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فصل 8

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فصل 7

بدون امتیاز

45,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 شهریور 1397


ترجمه فصل 6

امتیاز 10.00 (ممتاز)

45,000 تومان

همکاری خوبی داشتیم.


30 شهریور 1397


ترجمه فصل 5

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه 14 صفحه فارسی به انگلیسی - زمین شناسی

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه 500 کلمه متن تا عصر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

خریدار بسیار محترمی هستند، خیلی سریع هم وجه را آزاد کردند. امیدوارم همیشه موفق باشند.


20 شهریور 1397


پاداش

3,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ 11 صفحه دستنویس

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,500 تومان

خوش برخوردترین کارفرما


19 شهریور 1397


ترجمه 11000 کلمه با موضوع روانشناسی

بدون امتیاز

110,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


19 شهریور 1397


ترجمه 4218 کلمه بورس - با کیفیت عالی

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 27 صفحه متن دستنویس - کاملا خوانا

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ب ) ترجمه 3537 کلمه با موضوع بورس - با کیفیت عالی

بدون امتیاز

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه 16 صفحه فارسی به انگلیسی - با کیفیت عالی

بدون امتیاز

90,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه متن دو لینک کوتاه - باکیفیت عالی

بدون امتیاز

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 12 صفحه دستنویس

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

همکاری خوبی بود.کارفرمای متشخص و با صبر و حوصله ای بودند.


5 شهریور 1397


پاداش

70,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه 19000 کلمه با موضوع مدیریت - روان و دقیق

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

کارفرمایی بسیار فوق العاده امیدوارم همکاری ادامه دار باشه


26 مرداد 1397


ترجمه 3500 کلمه عمومی - با کیفیت عالی

بدون امتیاز

34,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


31 مرداد 1397


ترجمه 2000 کلمه با موضوع عکاسی - با کیفیت عالی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

بسيار عالي


16 مرداد 1397


ترجمه چکیده فارسی به انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

کارفرمای فوق العاده باشخصیت و بزرگوار


9 مرداد 1397


ترجمه 1087 کلمه با موضوع بورس و فارکس

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

همکاری خیلی خوب و صمیمانه‌ای بود.


3 تیر 1397


پاداش

4,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ دستخط خوانا - دقیق و باکیفیت

بدون امتیاز

6,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


1 تیر 1397


ترجمه 5700 کلمه عمومی

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


3 تیر 1397


پاداش

3,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه 4446 کلمه باکیفیت عالی و تحویل بموقع

امتیاز 7.00 (خوب)

45,000 تومان

ممنونم از اعتمادشون


28 خرداد 1397ترجمه فارسی به عربی ( حدود 2 صفحه )

بدون امتیاز

22,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


23 خرداد 1397


ترجمه داستان ( 7 صفحه - عمومی )

امتیاز 10.00 (ممتاز)

28,000 تومان

با حوصله و منصف، سپاسگذارم


19 خرداد 1397


ترجمه 40 ثانیه ویدیو گردشگری

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

کارفرمایی بسیار محترم و متین


12 خرداد 1397


پاداش

2,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه فقط 2 پاراگراف کوتاه مقاله موسیقی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

مثل همیشه عالی، دقیق و دلسوز، به طور قطع یکی از بهترین کارفرمایان سایت.


6 خرداد 1397


مقاله موسیقی 700 کلمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,000 تومان

از بهترین خریدارانی که باهاشون افتخار همکاری داشتم


6 خرداد 1397


مقاله موسیقی 2000 کلمه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

طبق معمول عالی و با انصاف


6 خرداد 1397


ترجمه 1200 کلمه مقاله موسیقی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

9,500 تومان

از بهترین خریدارانی که افتخار همکاری باهاشون رو داشتم


5 خرداد 1397


ترجمه 4500 کلمه با موضوع موسیقی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

به امید استمرار همکاریهامون در آینده


3 خرداد 1397


ترجمه 2200 کلمه متن با موضوع موسیقی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

به امید همکاری مجدد.


4 خرداد 1397


ترجمه 11 صفحه با موضوع حقوق

امتیاز 10.00 (ممتاز)

44,000 تومان

بسیار با شخصیت و خوش قول.همکاری بسیار خوبی بود


2 خرداد 1397


ترجمه با کیفیت عالی و تحویل یکروزه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

به امید همکاری مجدد.


31 اردیبهشت 1397


ترجمه فقط یک پاراگراف فارسی به انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,000 تومان

کمال تشکر رو دارم از خریدار محترم


30 اردیبهشت 1397


ترجمه فارسی به انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

39,000 تومان

عالی بود متشکرم


23 اردیبهشت 1397


ترجمه با کیفیت عالی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

فوق العاده محترم و با شخصیت.همکاری بسیار خوبی بود


22 اردیبهشت 1397


ترجمه 5500 کلمه

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


27 بهمن 1396


فصل چهارم - نیمه اول

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


25 بهمن 1396


فصل سوم کتاب - نیمه دوم

بدون امتیاز

17,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


25 بهمن 1396


رای داوری
داور پارسکدرز

فصل سوم کتاب - نیمه دوم

بدون امتیاز

20,000 تومان

انصراف مجری از انجام پروژه به دلیل مشکل شخصی


23 بهمن 1396


ترجمه 4400 کلمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

24,000 تومان

عالی هستند ایشون. متشکرم


25 بهمن 1396


ترجمه کتاب مرحله به مرحله - قسمت پنجم

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


21 بهمن 1396


فصل دوم کتاب - نیمه دوم

بدون امتیاز

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


22 بهمن 1396


فصل سوم کتاب - نیمه اول

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

پیاده سازی صوت و تایپ

بدون امتیاز

17,000 تومان

مجری در میانه کار به دلیل مشغله زیاد از ادامه کار انصراف داد.


21 بهمن 1396


فصل دوم کتاب - نیمه اول

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


22 بهمن 1396


ترجمه 3914 کلمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

همکاری بسیار عالی سپاس


20 بهمن 1396


ترجمه 1706 کلمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


20 بهمن 1396


ترجمه 4227 کلمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

22,000 تومان

همکاری عااااالی


22 بهمن 1396


ترجمه کمتر از 1500 کلمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,000 تومان

پروژه ای که اطلاعات خیلی خوبی هست داخلش ☺ عالی بود ممنون


21 بهمن 1396


فصل اول کتاب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

43,000 تومان

كارفرماى عالي


23 بهمن 1396


ترجمه کتاب ( مرحله به مرحله ) - قسمت چهارم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

9,500 تومان

بسيار عالى هستن


18 بهمن 1396


ترجمه کتاب ( مرحله به مرحله ) - قسمت دوم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

13,500 تومان

همکاری خوبی بود


18 بهمن 1396


ترجمه کتاب ( مرحله به مرحله ) - قسمت سوم

بدون امتیاز

18,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


19 بهمن 1396


ترجمه کتاب ( مرحله به مرحله ) - قسمت اول

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

خیلی خوب.


18 بهمن 1396


ترجمه کتاب ( مرحله به مرحله )

امتیاز 9.00 (عالی)

10,000 تومان

بسیار محترم و خوش برخورد


17 بهمن 1396


ترجمه با موضوع موفقیت ( 20 صفحه کوتاه )

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

خیلی خوب.


15 بهمن 1396


ترجمه فارسی به انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

کارفرمایی فوق العاده باشخصیت و باعث افتخار بنده هستش که با ایشان همکاری داشته باشم


15 بهمن 1396


ویرایش ترجمه تخصصی مهندسی عمران ( ژئوتکنیک )

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

کارفرمای باشخصیت و با درک بالا


19 مهر 1396


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه مقاله تخصصی

بدون امتیاز

42,500 تومان

مجری پاسخگو نبود و نسبت به ارسال پروژه اقدام نکرد.


4 تیر 1396


ترجمه کتاب داستان کودک

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


4 تیر 1396


پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ فارسی جلدهای 19 - 23 - 25

امتیاز 10.00 (ممتاز)

24,000 تومان

خریدار با انصاف و بسیار باشخصیتی هستند از همکاری با ایشون خوشحالم.


31 خرداد 1396


تایپ فارسی جلدهای 13-15-17

امتیاز 10.00 (ممتاز)

24,000 تومان

هر لحظه پاسخ گو بودند و کیفیت کار واسشون مهم بود


1 تیر 1396


تایپ انگلیسی جلد 1 و 2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

فوق العاده همکاری خوبی بود


16 خرداد 1396


تایپ انگلیسی جلد 9 و 10

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


19 خرداد 1396


تایپ انگلیسی جلد 7 و 8

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

ممنون همکاری خوبی بود


20 خرداد 1396


تایپ انگلیسی جلد 5و 6

بدون امتیاز

28,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ انگلیسی جلد 3 و 4

امتیاز 10.00 (ممتاز)

26,000 تومان

همکاری بسیارخوبی بود، سپاس فراوان.


20 خرداد 1396


ترجمه کتاب داستان

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

بسیار عالی.


27 اردیبهشت 1396