مشاهده پروفایل کاربر45331

امروز 13 تیر 1399

مهارت ها

تابپ ساده متن مقاله

بدون امتیاز

9,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


21 خرداد 1397


تایپ ساده متن مقاله

بدون امتیاز

9,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


21 خرداد 1397


تایپ ساده متن کتاب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

همکاری فوق العاده عالی


19 خرداد 1397


تایپ ساده متن یک کتاب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

بسیار عالی


19 خرداد 1397


رای داوری
داور پارسکدرز

فصل ۲ پایان نامه کارشناسی ارشد(بخش دوم)

0.00 (بدون امتیاز)

100,000 تومان

پروژه مطابق درخواست اولیه پروژه به انجام نرسید. مجری از انجام پروژه انصراف داد.


19 فروردین 1397


رای داوری
داور پارسکدرز

فصل ۲ پایان نامه کارشناسی ارشد( بخش سوم)

0.00 (بدون امتیاز)

100,000 تومان

پروژه مطابق درخواست اولیه پروژه به انجام نرسید. مجری از انجام پروژه انصراف داد.


19 فروردین 1397


فصل ۲ پایان نامه کارشناسی ارشد( قسمت اول)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

بسیار محترم در همکاری هستند


4 فروردین 1397


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

300,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی


ترجمه متن کامل ۴ مقاله

بدون امتیاز

184,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه بخش نتیجه گیری ۵ مقاله

بدون امتیاز

23,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه چکیده ۱۰ مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

17,000 تومان

از همکاری با ایشون خرسندم


16 مهر 1396