مشاهده پروفایل S. bani

امروز 20 تیر 1399

مهارت ها

کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

بدون امتیاز

300,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


15 آذر 1396


اکسپرت خرید فروش بر اساس اندیکاتور

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

سپاس از شما.


2 بهمن 1398


پروژه خطی سازی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

ایشون ممتاز هستند


25 مرداد 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

شبیه سازی مقاله

بدون امتیاز

200,000 تومان

پروژه به صورت درصدی توسط داوری مورد پذیرش قرار گرفت.


30 تیر 1398


خطی سازی فرمول شماره 6

امتیاز 9.00 (عالی)

15,000 تومان

با آرزوی مموفقیت روزافزون، ایشان به عنوان خریدار علمی و حرفه ای بودند.


6 اردیبهشت 1398


ترجمه مقاله برق 3n

بدون امتیاز

11,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مقاله برق 1n

بدون امتیاز

13,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مقاله برق 4n

بدون امتیاز

11,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مقاله برق 2n

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه برق Small Signal Modeling

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مقاله Coordinated

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مقاله برق plug

بدون امتیاز

55,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مقاله برق

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


7 دی 1396


ترجمه مقاله برق ب

بدون امتیاز

45,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


5 دی 1396


ترجمه مقاله برق

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 دی 1396


ترجمه مقاله

بدون امتیاز

90,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مقاله پیوست

امتیاز 10.00 (ممتاز)

45,000 تومان

همکاری خوبی بود


22 آذر 1396


ترجمه مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

امیدوارم باز هم در خدمت ایشون باشم


8 آذر 1396