فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص متلب
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Programmer22129.91دعوت
وزارت خارجه14379.48دعوت
ناصر668389.33دعوت
پژوهشگر13099.22دعوت
امیر154119.52دعوت
ProfessionalDeveloper102129.66دعوت
Mohammad_H291710.00دعوت
motodrive111199.88دعوت
Akhtar-Electronic77209.96دعوت
M.nasri120279.25دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.