فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 23 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص متلب
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Programmer22229.91دعوت
وزارت خارجه15279.49دعوت
ناصر668389.33دعوت
پژوهشگر13899.19دعوت
امیر157129.53دعوت
ProfessionalDeveloper102149.66دعوت
دکتر زهرا آقاجاني80159.58دعوت
motodrive119189.88دعوت
Mohammad_H292010.00دعوت
M.Zandi67229.03دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.